Foto: Sebastian Jonshøj

Idéen opstod helt tilbage i 2005, og planerne blev i de følgende år konkretiseret. I 2012 rejste Danmarks Naturfredningsforening sammen med Aarhus og Skanderborg Kommuner fredningssag for et mere end 200 ha stort naturområde ved Harlev, umiddelbart vest for Aarhus.

Området omfatter Lillering Skov, Tåstrup Sø og Mose, Stjær Stenskov og Søskov samt mellemliggende arealer, og binder to adskilte Natura 2000-områder sammen til en prægtig naturperle med øget offentlig tilgængelighed.

I januar 2016 afsagde Fredningsnævnet kendelse og fredede området. Det resulterede efterfølgende i en række indsigelser, som bl.a. drejede sig om udmåling af erstatning til lodsejere.

Efter halvandet års behandling, stadfæstede Miljø- og Fødevareklagenævnet i efteråret 2017 fredningskendelsen, med ganske få og ubetydelige undtagelser. En endelig afslutning af sagsforløbet er således efter 12 lange år, nært forestående. Og med et lykkeligt udfald for naturen.