Nyhed

DN Aarhus til politisk foretræde på Rådhuset

Onsdag d. 23. januar drøftede Aarhus Kommunes Teknisk Udvalg en række spørgsmål af væsentlig interesse for byens grønne foreninger. Byrådet havde bedt udvalget forholde sig til forslaget om en lokal naturkanon, oprettelsen af et Naturens Råd og ikke mindst til mulighederne for et øget fokus på biodiversitet i den generelle forvaltning af byens natur og øvrige grønne områder.
Egeløv
Foto: Sebastian Jonshøj

Af Sebastian Jonshøj, formand i Danmarks Naturfredningsforening Aarhus

DN søgte foretræde for at kvalificere debatten og påpege, hvad der efter vores opfattelse er afgørende, hvis vi vil passe bedre på den aarhusianske natur, og samtidig få flere besøgende ud i den. Vi foreslog bl.a. en styrkelse af det eksisterende Grønne Råd, således at det får en reel rådgivende funktion overfor politikerne, og vi erklærede vores opbakning til ideen om en lokal naturkanon, der skal sætte fokus på de fineste, østjyske naturlokaliteter. Og endelig forsøgte vi at nuancere biodiversitetsdebatten og fremsatte en stribe konkrete tiltag, hvormed politikerne kan gøre en forskel. 

Herunder præsenterede vi sammen med Botanisk Forening et forslag til en ny og mere progressiv skovforvaltningspolitik, der med fokus på urørt skov gør endeligt op med kommunens forstlige produktionsinteresser og skaber rammerne for en meget mere levende og robust skovnatur i vore gamle skove.

Mere info
Se dagsordenmaterialet (pkt. 2, 3 og 4) og læs DN's indlæg, samt forslag til skovpolitik her.

Flere nyheder