Nyhed

Læs den dugfriske Årsberetning 2019/2020 fra DN Aarhus

Hvem er DN Aarhus og hvad har vi egentlig gang i? Dette og meget mere kan du blive klog på ved at dykke ned i den skriftlige afrapportering til alle vore medlemmer, som netop er udkommet.
Årsberetning 2019-2020
Danmarks Naturfredningsforening Aarhus

Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus

Netop som vi troede, at 2020 skulle blive året, hvor biodiversitetskrisen kom i berettiget fokus, indtraf et endog meget levedygtigt, biologisk fænomen, der paradoksalt nok satte Verden i stå og løb med al opmærksomheden.

Også i DN Aarhus spændte COVID-19 ben for hverdagen og for en lang række spændende projekter og arrangementer. Således har vi pga. forsamlingsforbud måtte aflyse langt hovedparten af de mange planlagte offentlige ture og foredrag i løbet af de seneste otte måneder. Og samtidig har de sundhedsfaglige anbefalinger forhindret stort set al ordinær mødeaktivitet blandt såvel foreningens aktive frivillige, som overfor myndigheder og andre samarbejdspartnere.

Den foreliggende årsberetning afspejler derfor en højst usædvanlig tid i DN Aarhus. Det er nemlig ganske udfordrende at opretholde sammenhængskraften i et frivilligmiljø, når man ikke må ses og pleje fællesskabet. Men det til trods, er det i al beskedenhed ikke småting vi har udrettet i årets løb.

Vi har præsenteret en ambitiøs Klimaplan med konkrete anvisninger til, hvordan Aarhus Kommune kan opnå CO₂-neutralitet i 2028. Vi har deltaget konstruktivt i arbejdet med og debatten om Moesgaard Vildskov. Og vi har styrket og udbygget relationerne til andre grønne aktører og til kommunens politikere og embedsværk. Alt sammen forudsætninger for, at DN Aarhus i stigende grad kan bidrage til Den Grønne Omstilling og være med til at vende tilbagegangen i biodiversitet.

Og apropos biodiversitet. At skabe plads til en vild og levende natur er ikke så meget en praktisk øvelse, som det er en mental overvindelse. Det viser sig stadig tydeligere i takt med at arealer afsættes til naturformål, men samtidig mødes af bekymring for uorden eller begrænsninger i vores personlige frihed. Corona-virus har gjort os alle mere bevidste om naturens betydning som rekreativt opholdsrum og legeplads. Nu skal vi blot lære også at betragte naturen som et levende miljø, af og for alle de andre ligeværdige skabninger, som vi deler planeten med. Ved at udvise respekt, hensyn og villighed til at deles om pladsen, kan vi høste storslåede oplevelser og skabe bedre livsvilkår for alle.

En ren win-win for natur OG mennesker.

Forord i DN Aarhus’ Årsberetning 2020

 

Flere nyheder