Planlægning og afvikling af offentlige ture og arrangementer
Én af vore hovedaktiviteter er naturformidling til byens borgere. Det kan være botaniske vandreture på spændende naturlokaliteter, naturplejearrangementer, børneformidling eller klassiske foredrag om aktuelle natur- og miljøproblematikker. Eller det kan være noget helt nyt og anderledes; blot det understøtter DN’s generelle bestræbelser på at oplyse befolkningen om naturen og om, hvordan vi passer bedre på den. Du behøver ikke selv at være eksperten, men kan alliere dig med fagfolk og blot stå for det praktiske ifm. arrangementet. Har du en formidler i maven, eller har du bare en god idé til et ekskursionsmål eller -emne, så er DN Aarhus måske lige netop den platform du har brug for. Savner du formidlingsværktøjer, tilbyder vi et gratis Naturguide-kursus, hvor du bliver klædt bedre på til at henvende dig til netop dit favoritpublikum.

Frivillighed & borgerindragelse
Vi oplever i DN Aarhus et stigende ønske i befolkningen om at deltage i og bidrage til konkrete aktiviteter, for natur og miljø. Og der findes en stigende villighed fra myndighederne til at imødekomme borgernes ønske om frivillig inddragelse. Hvad enten du brænder for aktiv naturpleje eller bare én årlig affaldsindsamling, så kan DN Aarhus sandsynligvis være med til at facilitere din virkelyst og iværksætte dit initiativ, ofte sammen med de lokale myndigheder.

Sagsbehandling
En af DN Aarhus’ kerneaktiviteter, er at overvåge myndighedernes natur- og miljøforvaltning, og i tilfælde af uregelmæssigheder at råbe vagt i gevær. Det gør vi i praksis ved at screene kommunens afgørelser i sager der har med natur- og miljøbeskyttelseslovgivning at gøre, og at gøre indsigelser, hvis vi mener at der er tale om en overtrædelse. Vi afgiver også høringssvar ifm. lokalplanforslag, energi og affaldsstrategier, vandløbsregulativer og meget andet. Har du derfor en lille sagsbehandler i maven, eller er du bare fascineret af det politiske ”game”, så er der rigeligt at kaste sig over. Til disse opgaver er det meget ofte en fordel at have fagligt kendskab til problematikken, men det er ingen afgørende forudsætning.

IT & Intern servicering
Det er vigtigt for DN Aarhus at være flittigt og seriøst eksponeret på Internettet. Vores hjemmeside, nyhedsbrev og facebookside opretholder ikke sig selv, og vores webmaster kan altid bruge en hjælpende hånd fra en fingernem håndlanger. Desuden er der ofte brug for praktisk assistance ved forskellige arrangementer, så har du organisatoriske færdigheder eller bager du en fabelagtig drømmekage, kan vi med stor sandsynlighed bruge dig til ét eller andet.