Foto: Sebastian Jonshøj

Kystvandring
Mødet mellem land og vand rummer altid en særegen dynamik. Her opstår særlige livsbetingelser og levesteder for både planter, dyr og mennesker, og her består som ingen andre steder i Danmark, den vilde natur. Selvom Studstrupværket og Aarhus Havn idag lægger hindringer i vejen, er det muligt - og stærkt anbefalelsesværdigt - at færdes langs kysten og udforske dette offentligt tilgængelige ingenmandsland. Læs beretningen om en sådan vandring fra nord til syd, på en solbeskinnet sommerdag, og lad dig inspirere til en tur i det fri.

Stenrevet ved Aarhus Ø
Stenrev rummer en fantastisk artsrigdom af både planter og dyr, og kaldes derfor også ”havbundens oaser”. Undersøgelser har vist, at der er op til ti gange flere fisk ved stenrev end andre steder i havet, og revene besøges af dobbelt så mange marsvin. Andre dyr øverst i fødekæden – sæler og fugle – søger også i højere grad til stenrevene. Ligeledes stortrives fiskeyngel i det spisekammer som stenrevene er, og stenene fungerer tilmed som skjulested for en række arter.
Op til 90 % af de større stenrev i de lavvandede danske farvande er forsvundet helt eller delvist i løbet af 1900-tallet for at blive anvendt til byggerier.
En del af disse sten er imidlertid dukket op igen i de senere år, i forbindelse med gravearbejde ved de nye byggerier på havnearealerne ved Aarhus. De er nu blevet ført tilbage til havet, som et nyt, bynært stenrev. På initiativ af DN Aarhus, og i nært samarbejde med Aarhus Kommune, blev der i juni 2013 og oktober 2015 læsset 3.600 ton af de tidligere stenrevssten i havet ud for Jette Tikjøbs Plads på Aarhus Ø. De udgør nu et stenrev, som er både under- og oversøisk.
I placeringen er der taget hensyn til at give gode oplevelser for både naturen, dykkere og snorklere. Mange borgere har efterfølgende dykket ved revet og beretter om, at der allerede har indfundet sig et rigt dyre og planteliv.
For flere oplysninger, se her.