Som aktiv frivillig kan man deltage i præcis så mange tema- og arbejdsgrupper man ønsker, og medvirke til alt lige fra sagsbehandling og kommunikation til natur- og medlemspleje samt planlægning og udførelse af formidlingsaktiviteter. Mens de overordnede temagrupper har permanent karakter, er arbejdsgrupper mere dynamiske og opstår ofte til lejligheden og opløses atter, når en sag, et arrangement eller en kampagne er overstået. Hver arbejdsgruppe mødes efter behov når en sag eller en aktivitet kræver diskussion, afklaring eller udførelse, og ellers klares meget arbejde og indbyrdes korrespondance elektronisk.

Mindst én gang i kvartalet, indkaldes til Afdelingsmøder, hvor alle aktive i DN Aarhus inviteres til fælles orientering, oplæg, diskussion – og hygge! DN Aarhus’ valgte bestyrelse indgår i denne organisering på lige fod med øvrige aktive.

I vores lokale vejledning kan du læse mere om temagrupperne, og få et indtryk af, hvilke arbejdsopgaver vi typisk beskæftiger os med.