2020


Høringssvar til Temaplanen Omstilling til Grøn Energi

Høringssvar d. 4. december 2020


Aarhus kommunes Klimastrategi 2030 og Klimaplan 2021-2024

Høringssvar d. 17. november 2020


Overdækning og nyt bykvarter over banegraven

Bemærkninger til Debatoplæg d. 24. september 2020Høringssvar fra Det Grønne Råd til Arbejdsversionen af visionspapiret 'Et grønnere Aarhus'

Høringssvar d. 9. juli 2020
2017


Tangkrogen 2017

Høringssvar d. 21. august 2017

Læs også:

Tangkrogen bør forblive Tangkrogen (21. august 2017)

 

Erhvervsbyggeri ved Søren Frichs Vej (Systematic) 2017

Høringssvar d. 21. august 2017

Læs også:

Kokasser & Øjebæ (22. august 2017)

 

Kommuneplan 2017

Høringssvar d. 3. august 2017

Læs også:

Kommuneplan 2017 (4. september 2017)

 


2016


Psykiatrisk Hospital i Risskov (Hospitalsparken) 2016

Høringssvar d. 17. oktober 2016

Læs også:
Høringssvar for Psykiatrisk Hospital i Risskov (14. november 2016)