2022


Bemærkninger til Offentlig høring af forslag til vandløbsregulativ for Århus Å inkl. Årslev Engsø og Brabrand sø.

Høringssvar d. 24. august 2022


Danmarks Naturfredningsforenings holdning til fremtiden for Moesgaard allé

Høringssvar d. 23. august 2022


Bemærkninger til idéfase vedr. Tunnel under Marselis Boulevard og genindretning af Marselis Boulevard

Høringssvar d. 13. juni 2022


Høringssvar vedr. Debatoplæg 2022 for Ny Brendstrupvej

Høringssvar d. 17. maj 2022


Høringssvar vedr. udvidelse af Aarhus Havn

Høringssvar d. 3. marts 2022


Bemærkninger til reduktion af klimaaftryk i kommunens indkøb (forslag om CO₂-afgift/skyggepris på kommunale indkøb)

Høringssvar d. 6. februar 2022


2021


Høringssvar vedr. Et grønnere Aarhus med mere blåt

Høringssvar d. 1. december 2021


Høringssvar vedr. Landskabet i Aarhus

Høringssvar d. 1. december 2021


Høringssvar vedr. Naturen i Aarhus

Høringssvar d. 1. december 2021


Høringssvar vedr. Aarhus Bugt i Havplan Danmark

Høringssvar d. 4. august 2021


Notat vedr. perspektiverne for naturgenopretning i Aarhus Bugt

Notat til Den Socialdemokratiske Byrådsgruppe i Aarhus d. 3. august 2021


Høringssvar til: Affaldsplan 2021-2026 - På vej mod et cirkulært Aarhus. Vision og strategi for affaldshåndteringen i Aarhus Kommune

Høringssvar d. 8. juni 2021


Høringssvar vedr. Forslag til Indsatsplan Storaarhus – En plan for beskyttelse af drikkevandet

Høringssvar d. 4. juni 2021


Åbent brev til Aarhus Byråds partier vedr. Klimaplaner

Åbent brev til Aarhus Byråds partier d. 21. marts 2021


Høringssvar vedr. biogasanlæg Nature Energy Bånlev

Høringssvar d. 23. februar 2021


2020


Høringssvar til Temaplanen Omstilling til Grøn Energi

Høringssvar d. 4. december 2020


Aarhus kommunes Klimastrategi 2030 og Klimaplan 2021-2024

Høringssvar d. 17. november 2020


Overdækning og nyt bykvarter over banegraven

Bemærkninger til Debatoplæg d. 24. september 2020Høringssvar fra Det Grønne Råd til Arbejdsversionen af visionspapiret 'Et grønnere Aarhus'

Høringssvar d. 9. juli 2020
2017


Tangkrogen 2017

Høringssvar d. 21. august 2017

Læs også:

Tangkrogen bør forblive Tangkrogen (21. august 2017)

 

Erhvervsbyggeri ved Søren Frichs Vej (Systematic) 2017

Høringssvar d. 21. august 2017

Læs også:

Kokasser & Øjebæ (22. august 2017)

 

Kommuneplan 2017

Høringssvar d. 3. august 2017

Læs også:

Kommuneplan 2017 (4. september 2017)

 


2016


Psykiatrisk Hospital i Risskov (Hospitalsparken) 2016

Høringssvar d. 17. oktober 2016

Læs også:
Høringssvar for Psykiatrisk Hospital i Risskov (14. november 2016)