Kæmpe-bjørneklo ved Egå Engsø.
Foto: Søren Højager

En invasiv art defineres som en ikke-hjemmehørende art, hvis introduktion og/eller spredning truer den biologiske mangfoldighed. Af kendte eksempler kan nævnes kæmpe-bjørneklo, rynket rose (også kaldet hybenrose) og dræbersnegl, men det er blot tre ud af den samlede mængde registrerede invasive arter i Danmark, der tæller mange flere. På globalt plan regnes invasive arter for en af de største trusler mod klodens biologiske mangfoldighed, så problemet skal tages meget alvorligt.


Du kan imidlertid hjælpe med at begrænse udbredelsen af invasive arter på i hvert fald to måder:

 

1. Undgå yderligere spredning.

Et par konkrete eksempler: Undlad at købe invasive arter i planteskolerne til udplantning i haver og lignende. En tilsyneladende uskyldig hybenrose plantet for at give læ på sommerhusgrunden kan hurtigt udvikle sig til et tæt krat og dermed skygge den artsrige danske flora ihjel. Sørg også for at benytte fuglefrø uden den allergifremkaldende bynke-ambrosie (tjek f.eks. varedeklarationen).

 2. Indberet fund af invasive arter.

I samarbejde med Aarhus Kommune og en række andre grønne organisationer forsøger DN Aarhus på forskellig vis at registrere nogle af de mest problematiske invasive arter. Det gælder bl.a. kæmpe-bjørneklo, de store pileurter (japansk pileurt og kæmpe-pileurt), rød hestehov og have-gyldenris. 

Du kan hjælpe med overblikket ved at downloade Aarhus Kommunes app BorgerTip . Her kan du indberette observationer med nøjagtig stedangivelse og fotodokumentation, hvorefter kommunen følger op.

 

Du kan læse mere om invasive arter på Miljøstyrelsens hjemmeside.