Foto: Sebastian Jonshøj

Botanisk Have ligger midt i Aarhus, som nabo til Den Gamle By. Det er en bypark på ca. 18 ha med en charmerende blanding af velfriserede græsplæner, frodige blomsterbede, små skovpartier og mere vildsomme kratbevoksninger. Dens forskningmæssige funktion som botanisk have er ophørt, men der findes fortsat en bred og eksotisk variation af træer og buske i haven, og i de meget velbesøgte Væksthusene bedriver universitetet aktiv formidling til offentligheden. Her findes også en stor, udendørs legeplads og en café, som er åben hele året. Haven er et yndet udflugtsmål for aarhusianere i alle aldre og benyttes ikke mindst i sommermånederne flittigt til afslapning, hygge og fri leg.


Fredningen og dens pleje

Botanisk Have blev fredet i maj 2018, efter en afgørelse i Miljø- og Fødevareklagenævnet. Forud for afgørelsen lå imidlertid ét ganske uskønt sagsforløb, med modstridende interesser og politiske kovendinger. Fredningssagen blev oprindeligt forberedt i samarbejde mellem DN og Aarhus Kommune, men efter en utvetydig opbakning, ændrede byrådet pludselig holdning og vendte sig imod fredningsforslaget. Aarhus Kommune frygtede angiveligt, at en fredning ville hæmme muligheden for at agere frit i fremtidens forvaltning af parken, og ønskede i stedet at vedtage en såkaldt bevarende lokalplan. I DN mener vi imidlertid ikke, at en sådan foranstaltning er garanti for en varig beskyttelse, idet den til enhver tid kan ændres af et skiftende politisk flertal. DN fastholdt derfor fredningsforslaget af december 2014 og den overordnede hensigt om en varig sikring af byens største og mest prominente, grønne område, men valgte dog at imødekomme nogle af de væsentligste protester med mindre justeringer af det oprindelige forslag.

To år senere, i november 2016, afsagde Fredningsnævnet kendelse og fredede dermed Botanisk Have. Kendelsen blev siden påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet af såvel parkens ejer Aarhus Kommune, som af Bygningsstyrelsen og Aarhus Universitet, der henholdsvis ejer og lejer Væksthusene.

Aarhus Kommune ejer og forvalter Botanisk Have og skal gennem en plejeplan udmønte fredningens formål: At sikre parken som et rekreativt opholdssted for befolkningen og at bevare, udvikle og øge naturindhold og biodiversitet.

Plejen af De Danske Plantesamfund og Stenpartiet er overdraget til Aarhus Universitet, mens driften af Rosenbedet og Temahaverne varetages af Botanisk Haves Venner, en frivillig sammenslutning af borgere med grønne fingre. Anvendelse af pesticider er forbudt overalt i Botanisk Have.

For yderligere information om fredningen af Botanisk Have, se her