Her bliver medlemmerne løbende orienteret om styrelsens dispositioner på deres arealer, og der findes mulighed for at kommentere på, og bidrage med input til, driftsplaner mm.

For yderligere oplysninger om Naturstyrelsens brugerråd, samt for adgang til referater, se her.