Der er helt overordnet tre lovgivningsmæssige redskaber, hvormed natur- og landskabsbeskyttelse udøves af myndighederne i Danmark. Under fanerne til venstre kan du læse mere om disse. Men selv lovgivningen har sine begrænsninger, og kan ændres af skiftende politiske flertal. Derfor er der stadig større enighed om behovet for regulære opkøb og tinglysning af arealer, alene med det formål at sikre naturværdier. Private fonde som DN's Danmarks Naturfond eller Aage V. Jensens Naturfond har netop dette som erklæret formål. Senest bidrog den danske stat i 2013 til etableringen af Den Danske Naturfond med samme formål.