Vores konkrete aktivitet og spændvidde i DN Aarhus afgøres alene af de til enhver tid tilstedeværende kompetencer, interesser og ressourcer. Men typisk forsøger vi at favne såvel miljø og klimaspørgsmål som egentlige naturproblematikker, og ganske ofte finder man, at der eksisterer en nøje sammenhæng mellem disse.

Kampen for at standse tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed, forringelsen af vores drikkevand, anvendelse af fossile brændsler og tankeløs omgang med ressourcer står øverst på vores dagsorden, naturligvis sammen med indsatsen for at få flere århusianere ud i naturen.