Arrangement

Danmark - og Aarhus - holder vejret!

Vær med i en landsdækkende manifestation mod iltsvind i vores farvande - herunder i Aarhus Bugt - søndag d. 29. oktober.
Aktuelle billeder fra en stort set livløs havbund i Aarhus Bugt.
Foto: Morten Rasmussen
Det er næppe forbigået nogens opmærksomhed, at havet i løbet af de seneste par uger har taget pusten fra politikerne og de landsdækkende medier. Præcis som næringsstofforurening og iltsvind har taget pusten fra fiskene og de andre marine organismer, der lever i og af vores indre danske farvande. 
 
Forskellen er dog, at mens den politiske bevågenhed er eskaleret på ganske kort tid, har havets tilstand været foruroligende ringe i mange år og man har forsømt at adressere problemerne i tide. Årtiers kvælstofbelastning, primært fra landbruget, har forårsaget tilbagevendende iltsvind og fiskedød, og sammen med et hav af andre presfaktorer som f.eks. overfiskeri, bundtrawl, råstofindvinding og klapning har det resulteret i et økosystem på randen af kollaps.
 
Vi kan glæde os over, at politikerne i Aarhus og resten af Østjylland i løbet af de seneste par år faktisk i stigende grad er blevet bevidste om problemet. Der er således truffet en række politiske beslutninger og afsat penge, som skal understøtte en styrket indsats for havnaturen i Aarhus bugt og de østjyske dele af Kattegat. Men nok så mange reetablerede stenrev, ålegræsenge og muslingebanker kan ikke kompensere for den massive næringsstofforurening, der forbliver en baggrundsbelastning af systemet og forhindrer forløsning af det åbenlyse potentiale, der knytter sig til de fysiske marine naturgenopretningstiltag. Aarhusianerne har brug for hjælp udefra.

Derfor er det sidste udkald for Havets Minister og de nationale beslutningstagere på tinge, hvis udviklingen skal vendes og man skal gøre sig nogen som helst forhåbninger om at leve op til de internationale forpligtelser om et sundt hav i god økologisk tilstand. Der er brug for at råbe politikerne op og fortsætte det kollektive pres fra en befolkning, som vil have fiskene og det rene hav tilbage.

Kom og vær med til at vise sympati og solidaritet med de arter, der gisper efter vejret i vores hav.

Læs mere om kampagnen og find praktisk info her

Flere nyheder