Nyhed

Det kommunale budgetforlig for den kommende periode er landet

Og trods smalhals blev der plads til et et erklæret fokus på drikkevandsbeskyttelse og en fremrykket indsats for havnaturen
Landskaber som dette kan blive til fremtidens blågrønne parker.
Foto: Sebastian Jonshøj
Der har ikke været tradition for gaveregn, når politikerne i Aarhus skulle tildele budgetmidler til den grønne dagsorden. I betragtning af, at det er den formentlig mest presserende politiske opgave overhovedet, er det oftest fortvivlende at konstatere, hvor få penge der bliver investeret i natur, miljø og klima. Men penge hænger jo som bekendt ikke på træerne, og der er mange legitime samfundsinteresser, der skal tilgodeses, når Byrådet én gang om året lægger budgettet for den kommunale pengekasse.
 
I de senere år har vi dog i Aarhus kunnet glæde os over en stigende politisk erkendelse af klima- og biodiversitetskrisen, som har udmøntet sig i flere penge til vild natur og en styrket indsats for den grønne omstilling. Skønt det ikke altid er lige nemt at gennemskue, hvilke der er gamle bevillinger under nye overskrifter og hvilke der reelt er nye, så oplever DN trods alt en voksende politisk villighed og vilje til at afsætte ressourcer til et område, som efterhånden hører til blandt vælgernes topprioriteter.
 
Således har vi i de forgangne to års budgetter kunne notere øremærkede bevillinger til en række natur- miljø - og klimatiltag, herunder etablering af en jordfond til opkøb og realisering af grundvandsparker, samt forskellige marine tiltag i Aarhusbugten. Og i dette års budgetforlig fastholdes netop fokus på grundvandsbeskyttelsen og muligheden for mere natur ved udpegning af såkaldt blågrønne parker, som over de kommende år skal forsøges realiseret på betragtelige arealer på tværs af kommunen. Desuden videreføres indsatsen for havnaturen og der præciseres en række konkrete naturgenopretningsprojekter, som man ønsker at forfølge yderligere.

Alt i alt politiske initiativer, som peger ind i fremtiden og varsler nye takter i arealanvendelsen. Men også vanskelige og dyre tiltag, som næppe lader sig gennemføre uden sværdslag og tovtrækkerier mellem talrige interessenter. DN vil arbejde ihærdigt for sagen og ser frem til at kvalificere udpegningen af blågrønne parker, som kan gavne både natur, biodiversitet og grundvandsbeskyttelse. Og vi vil fortsat deltage i Havsamarbejdets bestræbelser på at få livet tilbage i Aarhus Bugt. Så, der er nok at se til, også i året der kommer.

Læs det kommunale budgetforlig for 2024 på kommunens hjemmeside.

Flere nyheder