Nyhed

DN Aarhus afgiver høringssvar for Aarhus Bugt

Med Havplan Danmark planlægger myndighederne den fremtidige arealdisponering i de danske farvande. DN mener, at Aarhus Bugt skal friholdes for akvakultur og fiskeri.
Foto: Aarhus Bugt - Sebastian Jonshøj

Efter mange årtier med ringe miljøtilstand, er vandkvaliteten i Aarhus Bugt gradvist ved at blive bedre. Langt om længe er der måske udsigt til at få livet tilbage, hvis vi iværksætter aktive, naturfremmende tiltag. Det kan f.eks. være etablering af stenrev eller udplantning af ålegræs, hvor havets dyr og planter kan søge føde og gemme sig. Det sidste der derimod er brug for, er fortsat muslingeskrab, råstofindvinding eller fremtidige store anlæg til dyrkning af forskellige akvakulturer. 

I vores dugfriske høringssvar, som vil blive en del af DN's nationale høringssvar til Havplanen, peger vi på behovet for at skåne Aarhus Bugt og ideelt set underlægge den en reel beskyttelse, som urørt hav.

Flere nyheder