Nyhed

DN Aarhus afgiver høringssvar til kommunens klimaplaner

Med de seneste udspil på klimafronten fra Aarhus Kommune, forsøger man at udstikke kursen mod den fossilfri fremtid. Men trods de gode intentioner, er der tale om en slingrekurs, der ikke får os rettidig i mål, mener DN Aarhus.
Studstrupværket
Foto: Sebastian Jonshøj

Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus

Over efteråret har Aarhus Kommune sendt en række klimarelaterede planer i offentlig høring. I naturlig forlængelse af DN Aarhus'  vedvarende, konstruktive og kritiske engagement i kommunens erklærede bestræbelser på at opnå CO2-neutralitet i 2030, har vi naturligvis også forholdt os til disse. Og lad os bare slå fast: vi er ikke entydigt imponerede over kommunens varslede indsats. 

Dyk dybere ned i høringsmaterialet her og her, samt i DN's høringssvar.

For yderligere info om DN Aarhus' klimaaktiviteter, se vores klimaindsats.

Der er tale om henholdsvis Klimastrategi 2030, Klimaplan 2021-2024, Indsatskatalog og Temaplan for Omstilling til grøn energi og i DN Aarhus har vi udarbejdet to separate høringssvar, hvori vi anerkender intentionerne men peger på en række områder, hvor vi mener man burde øge indsatsen eller simpelthen handle anderledes. Vi mener helt grundlæggende, at man tillægger endnu uudviklede teknologier alt for stor betydning og fastholder afbrænding af biomasse som et centralt virkemiddel, der stædigt men fejlagtigt betragtes som CO2-neutralt. Desuden savner vi målbarhed i planerne og egentlige konkretiseringer af foreslåede tiltag.

Flere nyheder