Høringssvar

DN Aarhus afgiver høringssvar til kommunens Planstrategi 2019

Over sommeren har Aarhus Kommune haft udkast til Planstrategi 2019, samt en række tilknyttede Temaplaner i offentlig høring. De rummer masser af store visioner og gode intentioner, men DN indskærper behovet for handling bag ordene.
Af Sebastian Jonshøj, formand i Danmarks Naturfredningsforening Aarhus


Med Planstrategi 2019 ønsker Aarhus Kommune at revidere Kommuneplan 2017 og det sker i praksis gennem en række Temaplaner, som hver især sætter fokus på centrale udfordringer i fremtidens kommune- og byudvikling. I DN Aarhus har vi valgt at afgive fem seperate høringssvar. Ét til selve Planstrategien og ét til hver af følgende fire temaplaner: 
    • En grønnere by med mere blåt  
    • Landskabet
    • Sammenhæng mellem naturområder
    • Omstilling til grøn energi
Samstemmende for alle vore svar, er en anderkendelse af kommunens berettigede fokus på den grønne omstilling og et udtrykkeligt hensyn til klima, natur og miljø. Men når det er sagt, mener vi ikke, at skåltaler gør det alene - der skal handling og politisk vilje til at skabe de konkrete forandringer, som især den grønne omstilling fordrer. Og det skal ske i langt større respekt for den eksisterende natur og under hensyntagen til behovet for flere grønne områder i byen, i takt med at Aarhus vokser. 

DN barsler med en Klimaplan for Aarhus Kommune, som anviser en lang række grønne tiltag, der kan supplere og intensivere kommunens øjeblikkelige klimabestræbelser, og vi opfordrer til etablering af nye grønne områder i midtbyen og på De Bynære Havnearealer. Vi ser også gerne, at man i langt højere grad inddrager hensynet til Aarhus Bugt som en parameter i planlægningen, og at man retter opmærksomheden på det marine liv (eller mangel på samme), der udspiller sig i havnaturen under overfladen. 

Flere nyheder