Høringssvar

DN Aarhus afgiver høringssvar til Marselistunnel

I mange år har der hersket et politisk ønske om en havnetunnel under Marselis Boulevard, og med sidste års nationale Infrastrukturaftale er finansieringen tilsyneladende endelig på plads. Men er det overhovedet en god ide med en tunnel, og hvordan skal den i givet fald udformes? DN Aarhus afgiver sit bud ifm. en nylig høring af et kommunalt debatoplæg.
Marselis Boulevard
Foto: Sebastian Jonshøj

Det er efterhånden ved at være mange år siden, at planerne om en tunnel under Marselis Boulevard første gang så dagens lys. Siden er debatten bølget for og imod, både i byrådssalen og udenfor Rådhuset, og finansieringen af projektet har været temmelig usikker. Men siden pengene nu omsider synes fundet i Statskassen, er vejen øjensynligt banet for en snarlig realisering af det hidtil største infrastrukturprojekt i Aarhus Kommunes historie. 

Men er der overhovedet brug for en havnetunnel? Hvad er fordele og ulemper? Og hvordan skal pladsen over jorden udnyttes, hvis trafikken sænkes ned under jorden på en 2 km. lang strækning fra Eskelund til havnen? Det er nogle af de mange spørgsmål som vil blive stillet i den kommende tid, og i DN Aarhus har vi netop bidraget til den indledende høring med nogle af svarene.

Helt grundlæggende mener vi, at det i lyset af den buldrende klimakrise giver ringe mening at gennemføre et gigantisk anlægsarbejde, som vil gøre det endog meget vanskeligt for Aarhus Kommune at nå målsætningen om CO2-neutralitet i 2030. Men såfremt projektet alligevel ender med at blive til virkelighed, finder DN Aarhus det oplagt i det mindste at udnytte den plads der opstår i gadeplan, til at skabe en markant grøn og rekreativ korridor gennem den sydlige udkant af midtbyen. 

 Som det f.eks. ses på Sønder Boulevard i København, kan man levende forestille sig at trafikken reduceres til betjening af de lokalt bosiddende, og at det brede boulevard-tracé forvandles til en cykelvenlig, parklignende forbindelse mellem Tangkrogen og Eskelund. Med plads til ophold, leg, nyttehaver og skyggefulde træer kan den rekreative værdi vanskeligt overvurderes, og hvis man samtidig sørger for et kontinuerligt, semi-vildt bånd af hjemmehørende buske og træer, vil man i realiteten kunne understøtte biodiversiteten ved en økologisk forbindelse mellem Aarhus Ådal og Marselisborgskovene langs kysten.  

Fremtiden vil vise hvad udfaldet bliver, men aarhusianerne kan med rimelighed forlange at få andet ud af det, end en nok så forbedret trafikbetjening af havnen og flere biler gennem byen.

Flere nyheder