Nyhed

DN Aarhus sætter fokus på miljøtilstanden i Aarhus Bugt

Politikere, forvaltning, forskere og den lokale presse var inviteret med, da kutteren Anton stævnede ud for at undersøge bugtens sande tilstand. Det var en smuk dag på overfladen, men bundprøver bekræftede billedet af et økosystem i dyb krise og en bugt uden nævneværdigt liv.
Havbunden inspiceres
Foto: Sebastian Jonshøj

Det har længe været kendt, at det stod skidt til med havmiljøet i de indre danske farvande, herunder i Aarhus Bugt. Det er efterhånden mange år siden, at det kommercielle fiskeri ophørte i bugten, og selv fritidsfiskeriet er i dag på hælene. Fiskene er væk, fordi levestederne er forsvundet og deres tilbagevenden har lange udsigter, med mindre der gøres en aktiv og målrettet indsats. Derfor har DN Aarhus igennem længere tid styrket sit fokus på havnaturen og forsøgt at skabe opmærksomhed om ikke blot problemerne, men også løsningerne og vores fælles ansvar for at rette op på situationen. Senest tog vi således i samarbejde med andre gode kræfter initiativ til en sejltur med centrale aktører, med det formål at skabe syn for sagn og fremme politisk handling.

Lektor emeritus fra Aarhus Universitet, Mogens Gissel, som i dag er en endog meget aktiv frivillig i DN Aarhus, foretog prøvetagning af havbunden undervejs, som afslørede en altovervejende gråsort, svovllugtende og livløs substans. Formand i DN Aarhus og vicepræsident i foreningen, Sebastian Jonshøj, var også med ombord, og han udtrykte det således:

- Jeg var nok klar over at det stod skidt til, men ét er at læse det i en rapport, noget helt andet at se det med egne øjne. Det er virkelig bydende nødvendigt at vi får skabt bevågenhed om problemet, og handlet på det. Heldigvis oplever jeg, at der er stigende politisk lydhørhed overfor havnaturens trængsler, men der er ingen nemme snuptagsløsninger. Det er et kæmpe naturgenopretningsprojekt at rette op på årtiers misrøgt og overbelastning af miljøet.

Den ringe natur- og miljøtilstand i Aarhus Bugt skyldes flere faktorer. Skønt det gradvist er lykkedes at reducere årtiers spildevandsforurening fra storbyen til et relativt ubetydeligt omfang, ligger fortidens næringsstoffer stadig ophobet i sedimentet på havbunden. Desuden er kvælstofudledningen fra det dyrkede land den dag idag stadig alt for høj og bidrager til forringet vandkvalitet og tilbagevendende iltsvind, som slår alt liv ihjel. Og endelig er havbundens fysiske beskaffenhed blevet ændret radikalt ved mange års stenfiskeri og råstofudvinding, hvorved stenrev og andre biodiverse økosystemer er ødelagt eller helt forsvundet.

Sejlturen var arrangeret i et samarbejde mellem DN Aarhus og Projekt Kysthjælper v. Danmarks Sportsfiskerforbund. Kutteren Anton var velvilligt stillet til rådighed af foreningen Levende Hav. 

 Læs mere om, hvordan DN Aarhus adresserer udfordringerne for havnaturen i Aarhus Bugt:

Notat vedr. perspektiver for naturgenopretning i Aarhus Bugt

DN Aarhus' høringssvar til HavplanKutteren Anton på vej til søs.
Foto: Sebastian Jonshøj
DN-frivillig Mogens Gissel demonstrerer havbundens tilstand
Foto: Sebastian Jonshøj
Flere nyheder