Nyhed

Endnu et succesfuldt årsmøde er veloverstået

Mere end 100 fremmødte overværede DN's præsidents håndholdte gennemgang af foreningens prioriteringer for fremtiden. Og fremtiden ser spændende ud.
Foto: Jens Holbech
Biodiversitets- og klimakrisen udgør vor tids største samfundsudfordringer og er dermed DN's vigtigste fokusområde. Det var vel essensen af Maria Reumert Gjerdings veloplagte foredrag, hvori hun pegede på nogle af de mange løsninger, der skal være med til at standse naturens tilbagegang og den globale opvarmning. Og som en særlig bonus løftede hun sløret for den følgende dags højprofilerede Biodiversitets-møde på Marienborg og DN's påtænkte strategi. Blandt andet uddybede præsidenten begrebet Naturzoner og skitserede, hvordan 30% af det danske landareal bør disponeres til natur, herunder 20% til egentlige produktionsfrie arealer, alene dedikeret den biologiske mangfoldighed. Og endelig fik hun også påpeget nødvendigheden af, at DN får bedre tag i de unge og bliver deres foretrukne valg, når de skal organisere sig i kampen for fremtiden.

Efter foredraget fremlagde formand Sebastian Jonshøj bestyrelsens årsberetning i ord og billeder, og de fremmødte medlemmer fik lejlighed til at stille spørgsmål til lokalafdelingens virke. Afslutningsvis var der valg til en tredjedel af bestyrelsen, og følgende tre opnåede genvalg for en 3-årig periode: Sebastian Jonshøj, Christian Munk og Tune Sabroe. Desuden blev Anders Jensen valgt, efter at Bjarke Dith Saxild valgte at træde ud af bestyrelsen. Og endelig overtog Morten Stampe Larsen pladsen fra Eva Grøndahl, der trækker sig fra sin post i utide. Sebastian Jonshøj fortsætter som formand for afdelingen og siddende bestyrelsesmedlem Ellen Esmann er konstitueret som ny næstformand.

Flere nyheder