Nyhed

Eskelunden bliver grøn eventplads

Byrådet har besluttet at udvikle det grønne område Eskelund i Aarhus Ådal til koncertfacilitet og nyt rekreativt område for byens borgere. DN Aarhus har netop afgivet høringssvar til den offentlige høring af Lokalplanforslaget.
Eskelunden.
Foto: Søren Højager

Relativt få aarhusianere kender Eskelund for andet end en offentlig genbrugsstation, og endnu færre har nogensinde bevæget sig udenfor denne. Men hengemt i Aarhus Ådal, ganske bynært mellem Ring 1 og 2 og omklamret til alle sider af en forgrenet infrastruktur af jernbane og indfaldsveje, ligger faktisk et temmelig stort og ganske seværdigt naturområde med et rigt dyreliv. Aarhus Kommune har netop haft et lokalplanforslag i offentlig høring, hvori man giver området en ordentlig overhaling, i ønsket om at skabe byens nye eventplads og centrale, rekreative opholdsrum. Trods delte meninger om både behov og valg af placering, er der truffet en bred politisk beslutning, som DN har forsøgt at præge i den grønnest mulige retning. Såvel gennem vores deltagelse i en følgegruppe, som i vores høringssvar, har vi således argumenteret for at man bevarer naturpræget og ikke konverterer området til en pyntelig park. Men samtidig erkender vi det uforløste potentiale i Eskelunden, som det bynære, grønne åndehul, der kan supplere de allerede hårdt pressede eksisterende oaser indenfor ringvejen. 

Med det fremlagte lokalplanforslag mener DN faktisk, at det er lykkedes Aarhus Kommune at tage vidtstrakte hensyn til stedets oprindelige kvaliteter, samtidig med at tilgængeligheden for borgerne øges. Og sidst men ikke mindst glæder vi os over, at Eskelundens funktion som koncert- og festivallokalitet konsekvent er baseret på præmissen om et publikum, der ankommer på cykel eller ved hjælp af kollektive transportformer. Det understøtter muligheden for målrettet at promovere eventpladsen og de arrangementer der vil finde sted dér, som miljø- og klimamæssigt bæredygtige. 

For yderligere oplysninger, læs DN's høringssvar samt Lokalplanforslaget på kommunens hjemmeside.

Flere nyheder