Nyhed

Giv naturen friere tøjler - også i egen have

Få hjælp og vejledning til en vildere natur på egen matrikel med DN Aarhus' nye folder om en Vildere Have
Vild have i Skæring
Foto: Sebastian Jonshøj
Danmarks Naturfredningsforening arbejder ihærdigt for større, sammenhængende naturområder udenfor byen, hvor den biologiske mangfoldighed kan udfolde sig og trives under friere vilkår. Men samtidig har vi også blik for de muligheder, der knytter sig til naturen på de små arealer, hvor vi mennesker lever og har vores hverdag. 
 
Summen af de mange private villahaver, altankasser og kolonihaver udgør vigtige levesteder for utallige levende væsner, planter som dyr, der har fundet et frirum i storbylandskabet. Her er ingen intensive produktionsinteresser der truer arternes eksistensgrundlag, og her er det alene vanetænkning og menneskelig forfængelighed der afgør - og begrænser - livsbetingelserne.
 
I DN Aarhus ønsker vi at udfordre de fastgroede vaner og understøtte de mange spirende initiativer, der, nå ja, i bogstavelig forstand spirer frem overalt i det urbane landskab. I vores lille, men arbejdsomme Bynatur-gruppe arbejder vi således for at fremme biodiversiteten i byen og vejlede de mange mange borgere, der - selvstændigt eller i grundejer- og boligforeninger - ønsker at omstille matriklen og invitere naturen indenfor.

I vores nye folder Vildere Haver slår DN Aarhus et slag for en anderledes, biodiversitetsfremmende forvaltning af egen have. Måske med lidt af den samme nidkærhed og dedikation som plejen af den traditionelle prydhave foreskriver, men dog uendeligt meget mere rummelig og afslappet og motiveret af et ønske om at give plads. Plads til naturen, til uforudsigeligheden og til livet i dets rige mangfoldighed.

Læs folderen Vildere Haver og kontakt DN Aarhus' Bynatur-gruppe for yderligere spørgsmål og vejledning.

Du kan også scanne nedenstående QR-kode, som linker til et hav af nyttig viden og inspiration.

 

     

Flere nyheder