Nyhed

Grønt område inddrages til busholdeplads

DN Aarhus har overfor kommunen kritiseret det mildest talt tvivlsomme forløb omkring etablering af en ny busholdeplads i Højbjerg.
Busholdeplads i Højbjerg
Foto: Sebastian Jonshøj

Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus


I ly af vintermørket har Aarhus Kommune besluttet at placere en ny busholdeplads på hjørnet af Emiliedalsvej og Hørhavevej i Højbjerg, midt i et lokalplansbestemt grønt område. Uden indledningsvis at søge dispensation fra lokalplanens bestemmelser eller inddrage lokalbefolkningen, har man således fældet en bevoksning af træer og buske, der muligvis var opholdsted for flagermus. Det vil sige, det ved man ikke med sikkerhed, fordi der heller ikke er foretaget nogen forudgående undersøgelse af deres tilstedeværelse, skønt flagermus er fredede i Danmark og beskyttet iht international lovgivning. Desuden findes der en eksisterende, men ubenyttet, busholdeplads få hundrede meter borte, som med lidt planlægningsmæssig fleksibilitet burde kunne udgøre et udmærket alternativ.

Danmarks Naturfredningsforening kritiserer i sine bemærkninger derfor selve sagsforløbet med den manglende borgerinddragelse, dispensation og forundersøgelse. Men nok så meget påpeger vi endnu en gang den gradvise reduktion af de upåagtede grønne pletter i byen, trods vedvarende politiske løfter om en bevarelse og beskyttelse af naturen. Vi opfordrer Aarhus Kommune til at foretage en omhyggelig kortlægning af alle byens grønne arealer, store som små, og anmoder om at de sidestilles økonomiske eller andre hensyn i forbindelse med byplanlægning og -udvikling.

Flere nyheder