Nyhed

Grundvandsbeskyttelse er prisen værd

Aarhus Kommune mangler angiveligt penge til at gennemføre de vedtagne Indsatsplaner for beskyttelse af det aarhusianske drikkevand. I et læserbrev opfordrer DN Aarhus derfor til en politisk prioritering ved de forestående budgetforhandlinger.
Foto: Danmarks Naturfredningsforening

Af Sebastian Jonshøj, formand for Danmarks Naturfredningsforening i Aarhus

I Danmarks Naturfredningsforening (DN) følger vi spændt – og efterhånden lettere utålmodigt - de langvarige politiske bestræbelser på at beskytte det aarhusianske drikkevand. Vi har hidtil glædet os over, at man i Aarhus Kommune har valgt en restriktiv strategi baseret på forsigtighedsprincippet, og har sat hensynet til kommunens hundredetusindvis af nuværende og kommende indbyggere over frygten for landbrugets magtfulde lobbyvirksomhed. I DN ser vi helst, at brugen af sprøjtegift udfases fuldstændig i både landbrug, private haver og i det offentlige, af hensyn til både grundvand, biodiversitet og menneskelig sundhed. Og vi er af den opfattelse, at sprøjtegift i hvert fald overhovedet ikke hører hjemme i de livsvigtige drikkevandsressourcer, som vi mennesker er afhængige af. Derfor har vi helhjertet støttet kommunens beslutning om at forbyde brugen af pesticider på en række ejendomme i den sydlige del af kommunen, på samme måde som vi varmt bakker op om lignende fremtidige restriktioner i den øvrige del af kommunen. 

Har man sagt a, må man som bekendt også sige b. Hvis den hidtidige politiske linje skal give nogen som helst mening, skal beslutningen om en realisering af indsatsplanerne naturligvis ledsages af en konsekvent finansiering. Ikke blot af de i øvrigt tankevækkende lodsejerkompensationer mod et ophør med forurening af et fælles samfundsgode, men også af de lavpraktiske omkostninger forbundet med en reel implementering af indsatsplanen. Og her tilslutter DN sig denne avis’ lederskribent, der den 16. juli påpeger, at de 2,3 millioner årligt i en begrænset periode er ganske ubetydelige set i lyset af kommunens samlede budget, sagens vigtighed og ikke mindst prisen for IKKE at gøre noget.

DN istemmer således forvaltningens appel til politikerne om, at de i de kommende budgetforhandlinger afsætter de fornødne midler til at Aarhus Kommune kan sætte handling bag ordene og snarest gennemføre de ambitiøse og visionære indsatsplaner, der skal bidrage til at beskytte og fremtidssikre den aarhusianske drikkevandsforsyning for fremtidige generationer. Det vil både vælgerne og DN kvittere for.


Indlægget blev bragt i Aarhus Stiftstidende d. 20. juli 2020

Flere nyheder