Høringssvar

Høringssvar til kommunale besparelser

I august måned fremlagde Aarhus Kommune et forslag til drastiske besparelser på de kommende års budgetter. Også Teknik og Miljø, som varetager udmøntningen af kommunens klima, miljø- og naturpolitik, stod til at blive hårdt ramt, og det valgte DN Aarhus naturligvis at kommentere på.
Aarhus Ø
Foto: Sebastian Jonshøj

Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus. 

I vores høringssvar påpeger vi behovet for til stadighed, at integrere naturhensyn i arealplanlægningen, herunder også de grønne områder ifm. den fremtidige byudvikling og -fortætning. Vi udtrykker desuden bekymring for, om kommunen kan opretholde en tilfredsstillende forvaltning af skove og lysåbne naturområder, og påpeger afslutningsvis det stærkt problematiske i, at man foreslår reduktioner i finansieringen af det relativt nyoprettede Klimasekretariat. Det, finder vi, er et besynderligt signal at sende i en tid, hvor den globale opvarmning og dens følgevirkninger for alvor er ved at slå igennem, og hvor behovet for massiv folkelig oplysning, praktiske initiativer og en bæredygtig samfundsudvikling er større end nogensinde. 

Medio september indgik byrådspolitikerne så et bredt forlig om en række besparelser, og fremtiden vil vise, i hvilket omfang de i praksis vil ramme natur, klima- og miljøindsatsen i Aarhus Kommune. DN Aarhus vil selvfølgelig gøre sit til, at politikere og myndigheder fortsat løfter deres ansvar for at værne om natur og miljø og arbejder målrettet på at udvikle Aarhus i en grøn og bæredygtig retning. 

Læs DN's fulde høringssvar her, samt det vedtagne sparekatalog på kommunens hjemmeside.

Flere nyheder