Nyhed

Kom til årsmøde og foredrag om truslerne imod fremtidens drikkevandsforsyning i Aarhus

DN Aarhus inviterer d. 31. oktober 2021 til et par spændende oplæg med plads til debat, og fortæller efterfølgende om vores arbejde for natur, miljø og klima i Aarhus Kommune. Alle er velkomne!
Foto: Søren Højager

Vand er forudsætningen for liv, og rent drikkevand betragtes af danskerne som et selvfølgeligt samfundsgode. Men Aarhus kommunes grundvandsressourcer er så småt fuldt udnyttet og trues samtidig af forurening med sprøjtegifte. Der er brug for en målrettet indsats for at beskytte og fremtidssikre en ren, rigelig og ubehandlet drikkevandsforsyning til den aarhusianske befolkning, og det haster! 

I Danmarks Naturfredningsforening sværger vi ofte til forsigtighedsprincippet, og det gælder ikke mindst når det kommer til vores grundvandsbeskyttelse. Vi mener, at en evt. usikkerhed om konsekvenserne af en given metode eller et kemikalie bør komme naturen til gode og forhindre anvendelsen, fremfor at understøtte en praksis der spiller hasard med vores helbred. Samfundets udviklingshistorie er desværre fuld af eksempler på tiltag og midler, der efterfølgende viste sig at få katastrofale følger for natur og mennesker, fordi langtidseffekterne ikke var tilstrækkelig belyst på forhånd. Derfor skal vi tænke os om, og vælge de løsninger, som ikke kompromitterer naturgrundlaget, vores sundhed og hensynet til fremtidige generationer.

Aarhus Kommune har egentlig valgt en ganske beundringsværdigt restriktiv fremgangsmåde, i bestræbelserne på at sikre rent drikkevand. Der er udarbejdet såkaldte Indsatsplaner for store områder med sårbare drikkevandsinteresser, hvor brugen af pesticider og andre kemikalier skal ophøre, og der er lavet en strategi for kompensation til berørte lodsejere. Men i praksis halter det gevaldigt med at gennemføre initiativerne, og der afsættes utilstrækkelige midler til at løfte opgaven. Politisk tilbageholdenhed, bureaukrati og en indædt modstand fra landbrugets organisationer forsinker processen, alt imens stadig flere drikkevandsboringer rammes af forurening. 

Til at belyse problematikken og gøre os klogere på fakta, får vi besøg af geolog og grundvandsekspert Walter Brüsch ved DN, som giver sin vurdering af situationen i et nationalt perspektiv. Derefter vil geolog Bo Vægter ved Aarhus Vand rette fokus på den lokale virkelighed og fortælle om, hvordan man i Aarhus kommune adresserer udfordringen.

Eftermiddagens anden halvdel består af et fyldigt sammendrag i ord og billeder af DN Aarhus' virke i det forgangne år, ved formand Sebastian Jonshøj. Og afslutningvis er der valg til bestyrelsen og andre aktive frivillige til lokalafdelingen.

Dato: Søndag d. 31. oktober 2021
Tid: Kl. 13.30-16.00
Sted: Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Auditorium E.

Pris: Alle dele af arrangementet er gratis, men kræver tilmelding

Program
Kl. 13.30-14.30 Foredrag om grundvandsressourcer v. Walter Brüsch og Bo Vægter
Kl. 14.30-14.45 Pause
Kl. 14.45-15.30 Årsberetning v. formand for DN Aarhus Sebastian Jonshøj
Kl. 15.30-16.00 Valg til bestyrelsen

Der er fri adgang til arrangementet. De tre dele er uafhængige – så du kan deltage i dem du vil. 

Ved tilmelding beder vi om e-mail og telefonnummer, således at vi i tilfælde af akutte ændringer eller aflysning kan komme i direkte kontakt med deltagerne. Oplysningerne vil ikke blive anvendt i andre sammenhænge.

Flere nyheder