Arrangement

Kom til årsmøde og foredrag om Vildskov og Naturnationalparker, med forfatter og naturdebattør Rune Engelbreth Larsen

DN Aarhus inviterer d. 1. november 2020 til et spændende foredrag, og fortæller efterfølgende om vores arbejde for natur, miljø og klima i Aarhus Kommune. Alle er velkomne!
Vildskov og Naturnationalparker er to moderne begreber, som indenfor de seneste år er optaget i vores ordforråd og blevet omdrejningspunkt i dansk naturpolitik- og forvaltning. De dækker hver især over behovet for en vildere og mere selvforvaltende natur med mere plads og større mulighed for naturens egne, dynamiske processer. 

Vildskov - eller urørt skov - handler grundlæggende om ophør af al kommerciel, forstlig aktivitet i særligt udpegede skove. Her indstilles tømmerproduktionen for altid og træerne får lov at leve og dø i eget tempo. Samtidig retableres den naturlige hydrologi, dvs. at de omfattende dræninger sløjfes og vandet får lov at vende tilbage til skoven, så der opstår en mosaik af våde og tørre levesteder for planter og dyr. Og endelig reintroduceres store, græssende dyr i skoven, som med deres adfærd vil bidrage til et varieret og lysåbent skovbillede.

Naturnationalparker betegner områder, som i modsætning til de eksisterende danske nationalparker, har biodiversitet og naturbeskyttelse som deres altoverskyggende formål. Her skal ikke være produktion i form af landbrug og skovbrug, og her skal naturen have lov at eksistere på egne betingelser, til glæde og gavn for de trængte dyr og planter. Områderne skal naturligvis være tilgængelige for publikum, således at danskerne kan opleve en rig og varieret natur i konstant udvikling og fremgang.

Gennem de seneste ca. 10 år er der én stemme, som med stadigt større ihærdighed og gennemslagskraft - og uden at blive skinger - har introduceret og italesat ovenstående begreber og udfoldet dem for et gradvist mere lydhørt publikum. Der er selvfølgelig tale om idéhistoriker, forfatter, fotograf og ivrig naturdebattør Rune Engelbreth Larsen, som gennem sit forfatterskab har sat fokus på biodiversitetens dramatiske tilbagegang og den danske naturs generelle forarmning. Men nok så vigtigt, har Rune samtidig peget på løsningerne og leveret kvalificerede og videnskabeligt underbyggede, konkrete forslag til, hvor og hvordan vi kan handle for at vende udviklingen. Senest kulminerede de vedholdende anstrengelser i regeringens nylige beslutning om at udlægge landets to første naturnationalparker i henholdsvis Gribskov og ved Fussingø.

I dagens foredrag fortæller Rune i ord og fantastiske billeder om behovet for, og mulighederne - og udfordringerne - forbundet med, en realisering af større og mere vild natur i Danmark. Glæd jer!

Eftermiddagens anden halvdel består af et fyldigt sammendrag i ord og billeder af DN Aarhus' virke i det forgangne år, ved formand Sebastian Jonshøj. Og afslutningvis er der valg til bestyrelsen.

Dato: Søndag d. 1. november 2020
Tid: Kl. 13.30-16.00
Sted: Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C, Auditorium E.

Pris: Alle dele af arrangementet er gratis, men kræver tilmelding

Program
Kl. 13.30-14.30 Foredrag om Vildskov og Naturnationalparker, med forfatter og naturdebattør Rune Engelbreth Larsen
Kl. 14.30-14.45 Pause
Kl. 14.45-15.30 Årsberetning v. formand for DN Aarhus Sebastian Jonshøj
Kl. 15.30-16.00 Valg til bestyrelsen

Der er fri adgang til arrangementet. De tre dele er uafhængige – så du kan deltage i dem du vil. 

Bemærk: Husk din tilmelding og mundbind, jf. myndinghedernes retningslinier vedr. brug af mundbind i offentligt tilgængeligt rum.

Vi iagttager naturligvis myndighedernes gældende anbefalinger ift. forebyggelse af Covid 19. Der vil være håndsprit og behørig afstand mellem deltagere. DN Aarhus forbeholder sig muligheden for at aflyse arrangementet, såfremt situationen foreskriver det. Ved tilmelding beder vi derfor om e-mail og telefonnummer, således at vi i tilfælde af akutte ændringer eller aflysning kan komme i direkte kontakt med deltagerne. Oplysningerne vil ikke blive anvendt i andre sammenhænge.

Flere nyheder