Arrangement

Kom til foredrag om natur og biodiversitet i byen, når DN Aarhus holder årsmøde

DN Aarhus inviterer d. 6. november 2022 til et spændende oplæg med plads til debat, og fortæller efterfølgende om vores arbejde for natur, miljø og klima i Aarhus Kommune. Alle er velkomne!
Foto: Sebastian Jonshøj

De fleste er efterhånden klar over at vi befinder os i en alarmerende biodiversitetskrise, der af forskerne ligefrem kaldes Den Sjette Masseuddøen. Den vilde natur er overalt trængt i defensiven, og arter af dyr og planter forsvinder med unaturlig hast, i takt med at deres levesteder bliver ofre for intensiv, menneskelig nyttiggørelse og dermed forringes eller ødelægges. 

 Men i byerne findes der paradoksalt nok levesteder og muligheder for naturen, hvis vi blot tillader lidt vildskab og unyttighed. Netop fraværet af produktionsinteresser i det urbane landskab skaber små frirum for dyr og planter, i parker, baggårde, haver og vejrabatter. Hvis vi accepterer deres tilstedeværelse og lærer at erkende skønheden i lidt kaos, her og der, så kan vi faktisk gøre en forskel. Måske ikke for de mange truede arter, men for den jævne natur og for vores egen opfattelse af dens betydning og vigtighed. Så vil både vi selv og talrige andre arter trives i betonjunglen, og vores forståelse og respekt for den vilde natur vil øges.

Formidler, forfatter og initiativtager til Arternes Aarhus, Nina Tofte Hansen, vil med udgangspunkt i sin nye bog om bynatur fortælle om, hvordan en rig bynatur øger vores naturengagement, og skaber plads til mangfoldige levesteder for dyr og planter.

Eftermiddagens anden halvdel består af et fyldigt foredrag i ord og billeder om DN Aarhus' virke i det forgangne år, ved formand Sebastian Jonshøj. Og afslutningvis er der valg til bestyrelsen og andre aktive frivillige til lokalafdelingen.

Dato: Søndag d. 6. november 2022
Tid: Kl. 14.00-16.30
Sted: Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, 8000 Aarhus C - https://goo.gl/maps/m7AVSEyUHuBUyJgk9.

Pris: Alle dele af arrangementet er gratis, men kræver tilmelding.

Program
kl. 14.00-15.00 Foredrag om bynatur v. Nina Tofte Hansen,

kl. 15.00-15.20 Pause, hvor DN Aarhus byder på kaffe med lidt sødt til.

kl. 15.20-16.10 Årsberetning v. formand for DN Aarhus, Sebastian Jonshøj,

kl. 16.10-16.30 Valg til bestyrelsen,

kl. 16.30 Farvel og tak!

Der er fri adgang til arrangementet. De tre dele er uafhængige – så du kan deltage i dem du vil. 

Ved tilmelding beder vi om e-mail og telefonnummer, således at vi i tilfælde af akutte ændringer eller aflysning kan komme i direkte kontakt med deltagerne. Oplysningerne vil ikke blive anvendt i andre sammenhænge.

Flere nyheder