Høringssvar

Kunsten at planlægge for fremtidens Aarhus

Kommunens nye temaplaner for natur og landskab i Aarhus har netop været i offentlig høring. Danmarks Naturfredningsforening har selvfølgelig givet sit besyv med, i håbet om at præge udviklingen i en grønnere retning.
Græssende kreaturer i Lisbjerg Skov.
Foto: Sebastian Jonshøj

Planerne rummer mange gode intentioner, men skal i sidste ende måles på de konkrete initiativer og handlinger. Det vil DN Aarhus naturligvis følge nøje og holde kommunens politikere og embedsfolk op på. I mellemtiden benytter vi med høringssvarene anledningen til at påpege behovet for et øget fokus på en række områder, både til lands og til vands.

Således understreger vi vigtigheden af tiltag, der kan være med til at fremme naturtilstanden i Aarhus Bugt og understøtte formidlingen af den biodiversitetskrise, som også udspiller sig under havets overflade. Og i overgangen mellem land og vand slår vi til lyd for det visionære forslag om en storslået bypark på Pier 3, som bl.a. er fremsat af Fællesrådet for Aarhus Ø. Her findes muligheden for at kompensere for det katastrofale fravær af grønt, som i dag præger Aarhus Ø og de bynære havnearealer, og samtidig skabe et helt usædvanligt byrum af internationalt format, til glæde for alle midtbyens beboere.

Med afsæt i seneste budgetforlig billiger DN Aarhus flere af de politiske ønsker, herunder mere og vildere natur syd for byen, samt muligheden for etablering af en engsø i Hede Enge, øst for den eksisterende Egå Engsø. Potentialet i en ubrudt grøn forbindelse op igennem Egå-dalen, med rekreativ adgang helt til Kasted og måske videre til Geding sø får også et par ord med på vejen, ligesom vi helt generelt kommenterer på vigtigheden af et økologisk velfungerende netværk af sammenhængende natur, på tværs af kommunen. Naturen og dens mange arter af planter og dyr har brug for plads og sammenhæng, hvis den skal trives og tilbagegangen standses. 

Og endelig slår vi atter et slag for storskala helårsgræsningsprojekter, som også i et eller andet omfang bør omfatte skovnaturtyper. Det fremgår som en erklæret strategi i kommunens Vision for Et grønnere Aarhus og bør stadig realiseres, selvom det ikke bliver i Moesgaard Vildskov

Flere nyheder