Høringssvar

Natursamarbejdet truet af lukning pga. spareøvelse

Den sidste tilbageværende kommunale naturvejledningsinstitution, Natursamarbejdet på Sølyst ved Brabrand Sø, foreslås nedlagt.

Kommunen fattes penge, og i forbindelse med det seneste budgetforlig blev der lagt op til offentlige besparelser på tværs af kommunens magistrater. I Børn og Unge har man desværre valgt at lade det gå ud over Natursamarbejdet, som tilbyder håndholdt og praksisnær naturformidling til børn i kommunens institutioner. Det er sidste søm i den kiste, hvori man allerede for år tilbage begravede de kommunale naturvejledningstilbud ved Ørnereden og Nymølle, da man frasolgte ejendommene og afskedigede de fastansatte naturvejledere. Således risikerer landets næststørste kommune snart at stå tilbage uden én eneste offentligt ansat naturvejleder. Det står i skærende kontrast til talrige af landets øvrige - og langt mindre ressourcestærke - kommuner, som i stedet investerer i området.

 DN Aarhus står fuldstændig uforstående overfor kommunens prioritering i en tid, hvor netop børns viden og bevidsthed om naturen er mere afgørende end nogensinde. Den vilde natur er i rivende tilbagegang og kendskabet til dyr og planter er i frit fald blandt både børn og voksne. Talrige undersøgelser påviser, at børn i dag kommer langt mindre ud i naturen end deres forældre eller bedsteforældre gjorde, og ganske ofte er børnenes egne forældre ikke længere i stand til at påtage sig opgaven. Dels fordi de ikke har tid, og dels fordi de selv i stigende grad er blevet fremmede overfor naturen og savner de basale færdigheder og det artskendskab, som kan åbne døren til de små og store oplevelser og til naturens sande mysterier. Derfor er der brug for et sted som Natursamarbejdet, hvor børn kommer tæt på naturen i selskab med kyndige voksne, der kan understøtte børnenes naturlige nysgerrighed med faglig viden, læring og leg.

DN Aarhus håber, at politikerne besinder sig og finder de penge, der skal til for at holde liv i Natursamarbejdet. Det er Aarhus Kommunes pligt at understøtte naturforståelsen blandt fremtidens aarhusianere, som forudsætning for en grøn, levende og mangfoldig kommune med en sund natur og sunde borgere. 

Skynd dig at afgive dit eget høringssvar på kommunens hjemmeside inden høringsfrist d. 24. november!

Flere nyheder