Arrangement

Offentligt debatmøde om Bæredygtig Grøn Trafikløsning for Aarhus

Online begivenhed.
Foto: Sebastian Jonshøj
Mandag d. 18. maj kl. 20-22.
Panelmødet bliver afholdt i FO-huset Aarhus. Panelmødet streames online.
Hvis du tilmelder dig her vil du få tilsendt en link til mødet.
Det bliver også sendt på facebook.

Formålet med mødet er: At diskutere det vedlagte oplæg m.h.p at finde frem til en fælles forslag til en bæredygtig grøn trafik-løsning for Aarhus.
Aarhus skal være CO2 neutral i 2030. Omkring 50% af CO2-emissionerne i Aarhus stammer fra trafikken.
Derfor er miljømæssigt bæredygtige transportløsninger en nødvendighed, så de skadelige effekter i form af CO2-udledning, luft- og støjforurening og ophobning af biler i gademiljøet kan reduceres kraftigt.


Mødet er arrangeret af:
Socialdemokratiet, SF, Radikale Venstre, Alternativet og Enhedslisten. Det er de partier, der står bag regeringens forståelsespapir.   

Debatmødet er en opfølgning på en offentlig debat- og aktivitetsdag om Klimakampen d. 18. januar i Aarhus, og er arrangeret af de samme partier. På dette møde deltog 150 borgere, borgergrupper og NGO'er. 
I de workshops, der blev afholdt, blev der etableret arbejdsgrupper af klimaaktive NGO'er og borgergrupper, som efterfølgende har udarbejdet forskellige forslag vedr. klimatiltag i Aarhus.
Bæredygtigt grøn trafik-løsning er et af forslagene.


I panelmødet d. 18. maj deltager følgende:

Politikerpanel
Anders Winnerskjold Socialdemokratiet
Jan Ravn Christensen SF
Peter Bonfils Enhedslisten
Eva Borchorst Mejnertz Radikale Venstre
Liv Gro Jensen Alternativet

Borgerpanel
Janne Winther Den Grønne Studenterbevægelse Aarhus
Anders J. Jensen Danmarks Naturfredningsforening Aarhus
Niels Aagaard Bedsteforældrenes Klimaaktion i Aarhus Den Klimapolitiske Gruppe
Hans Bjerregaard Fællesrådet Aarhus Midtby  

Få mere information hos FO-Aarhus

Flere nyheder