Høringssvar

Høringssvar for Psykiatrisk Hospital i Risskov

I høringssvaret fra DN Aarhus fokuseres på de store naturværdier.
Hospitalsparken er stærkt bevaringsværdig.
Foto: S. Jonshøj

Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus

Når Psykiatrisk Hospital i Risskov om et par år flytter ud til det nye Supersygehus i Skejby, vil det nuværende hospitalsområde indgå i et nyt stort boligområde, der netop har været genstand for en lokalplanshøring.

I DN Aarhus har vi naturligvis afgivet høringssvar, hvori vi fokuserer på de store naturværdier, der knytter sig til den gamle hospitalspark og de mange gamle løvtræer i de omkringliggende beboelseskvarterer.

Læs mere i høringssvaret.

Flere nyheder