Høringssvar

Storslået naturgenopretning lige på trapperne

Beslutningen om at nedlægge søen ved Vilhelmsborg og genslynge Giber Å i ådalen er nu inde i realiseringsfasen.
Projektskitse af genslyngning af Giber Å.
Orbicon og Aarhus Kommune.

Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus

Som tidligere beskrevet her på siden, traf byrådet sidste år beslutning om at nedlægge søen ved Vilhelmsborg og føre Giber Å tilbage til dens naturlige leje gennem den stærkt kuperede ådal. Dæmningen bevares som kulturhistorisk minde, og der laves en underføring af vandet, samt en omfattende genslyngning over en ca. 1200 meter lang strækning. Det konkrete projektforslag har netop været i offentlig høring, og DN Aarhus har afgivet bemærkninger, hvori vi i det store og hele bifalder projektet, og i øvrigt henviser til vores tidligere høringssvar ifm. forhøringen. Vi beklager dog beslutningen om at bevare dæmningen, fremfor i stedet at bygge en bro over dalen. Vi frygter, at dæmningen fortsat vil have en om ikke opstemmende effekt, så dog udgøre en visuel barriere der begrænser oplevelsen af vandets frie vej i landskabet. Endelig kommenterer vi på nogle mindre detaljer, men ser i øvrigt spændte frem til den snarligt forestående realisering. Projektet forventes gennemført i løbet af sommer og efterår 2017. 

For mere detaljeret info, se Aarhus Kommunes projektforslag her.

Flere nyheder