Høringssvar

Tangkrogen bør forblive Tangkrogen

I et dugfrisk høringssvar modsætter DN Aarhus sig planerne for en udvidelse af Tangkrogen.
Foto: Sebastian Jonshøj

Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus

Over sommeren har der raset en heftig, offentlig debat om fremtiden for området ved Tangkrogen, syd for Aarhus. Aarhus Kommune har fremlagt et forslag til en Helhedsplan for området, der skitserer en markant udvidelse af landarealet ved opfyldning af søterritoriet. 

Herved ønsker man bl.a.. at skabe plads til flere sejlbåde i Marselisborg marina og større eventplads til store arrangementer. I DN Aarhus finder vi, at det er et unødvendigt overgreb på den eksisterende kyststrækning, og henviser til den oprindelige Helhedsplan for området, der stadig skaber mulighed for etableringen af det nye rensningsanlæg, som vi er enige i er nødvendigt for at matche fremtidens befolkningstilvækst i Aarhus.

 

 

Eksisterende arealer for renseanlæg, event og lystbådehavn samt de arealer på søterritoriet, der foreslås inddraget i Helhedsplanen for Tangkrogområdet.
Figur: Aarhus Kommune
Flere nyheder