Nyhed

True Skov for alle - et vellykket eksempel på inddragende arealplanlægning

Hvordan tilrettelægger man fremtidens skov, så der er plads til de mange forskellige rekreative aktiviteter OG til naturen og den stille skovgæst? Det fremlægges der nu et interessant bud på, der gradvist vil realiseres over de kommende år, og som vil tilbyde aarhusianerne helt nye bynære naturoplevelser.

Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus

Gennem det seneste års tid har Aarhus Kommune, Naturstyrelsen og Lokale og Anlægsfonden arbejdet for en udvikling og planlægning af de rekreative muligheder i True Skov, vest for Aarhus. Med bidrag fra en lang række samarbejdspartnere og eksterne interessenter er der udarbejdet en detaljeret plan for fremtidens skov, som også rummer plads til naturen.

DN Aarhus har deltaget i den følgegruppe af interessenter, som har fulgt og bidraget til projektet fra starten. Udgangspunktet handlede i høj grad om tilrettelæggelsen af de rekreative aktiviteter i en forholdsvis nyetableret skov, uden de store biologiske kvaliteter. Derfor var DN's primære motivation og forhåbning, at man om ikke andet gennem en udvikling og øget promovering af True Skov som et rekreativt udflugtsmål kunne aflaste det intense publikumstryk, der i stigene grad belaster de gamle, biodiverse og værdifulde skove, syd for byen. Det er stadig DN's håb. Men som processen skred frem kunne vi opløftet konstatere, at alle involverede betragtede naturen som forudsætningen for oplevelsen, på tværs af interesser i øvrigt. Det giver grund til at tro, at True Skov i fremtiden kan blive et væsenligt aktiv for såvel den aarhusianske befolkning, som for den biologiske mangfoldighed.

DN sidder fortsat i følgegruppen, og vil arbejde for et vedvarende fokus på det grønne potentiale og en bæredygtig balance mellem benyttelse og beskyttelse.

For yderligere info

Flere nyheder