Som Aktiv kan man deltage i præcis så mange arbejdsgrupper man ønsker, og medvirke til alt lige fra sagsbehandling og kommunikation til natur- og medlemspleje samt planlægning og udførelse af formidlingsaktiviteter. Nogle arbejdsgrupper har permanent karakter, mens andre opstår til lejligheden og atter opløses, når en sag eller en kampagne er overstået. Hver arbejdsgruppe mødes efter behov når en sag eller en aktivitet kræver diskussion, afklaring eller udførelse, og ellers klares meget arbejde og indbyrdes korrespondance elektronisk. Mindst én gang i kvartalet, indkaldes til Afdelingsmøder, hvor alle aktive i DN Aarhus inviteres til fælles orientering, oplæg, diskussion – og hygge!

Nedenfor kan du få et indtryk af, hvilke arbejdsopgaver vi typisk beskæftiger os med.


Eksempler på permanente arbejdsgrupper:
 • Naturbeskyttelse
 • Fredninger
 • Naturpleje
 • Skovforvaltning
 • Landbrug
 • Vandmiljø
 • Lokal. kommunal- og Regionsplaner
 • Affald & Spildevand
 • Energi & Transport
 • Kommunikation & Nyheder
Eksempler på midlertidige arbejdsgrupper:
 • Affaldsindsamling
 • Naturens Døgn
 • Evighedstræer
 • Kogræsser- og Naturplejeforeninger
 • NaturTjek
 • Artikler til Lokalavisen