Nyhed

Amerikansk biomasse til afbrænding på Studstrupværket er ikke bæredygtigt produceret

DN Aarhus har sammen med Verdens Skove og Klimabevægelsen sendt et brev til borgmesteren, hvori vi problematiserer brugen af amerikansk producerede træpiller til afbrænding i den aarhusianske varme- og energiforsyning.
Foto: Sebastian Jonshøj

Af Sebastian Jonshøj, formand i Danmarks Naturfredningsforening Aarhus

Aarhus Kommune har som bekendt et erklæret mål om CO2-neutralitet i 2030. Det er lige så prisværdigt, som det er nødvendigt. Men problemet er blot, at målet i vid udstrækning skal nås gennem afbrænding af træpiller i den aarhusianske fjernvarmeforsyning. Træpiller - eller biomasse - er imidlertid ikke et reelt CO2-neutralt alternativ til fossile brændsler, idet der naturligvis udledes CO2 ved forbrændingen. Kun, hvis der samtidig bindes en tilsvarende mængde CO2 i levende biomasse (træer) er der tale om reel neutralitet, og det er sjældent tilfældet, idet nyplantet skov er mange år om at vokse til og optage lige så meget CO2, som der frigives ved forbrænding af træer fra en hugstmoden skov.

Og når amerikanske NGO'er så endda stiller spørgsmålstegn ved, om træpillerne er fremstillet med det fornødne hensyn til bæredygtighed og biodiversitet, så klinger kommunens klimaambitioner efterhånden temmelig hult.

I DN Aarhus mener vi - i lighed med forskernes anbefalinger og i tråd med foreningens nationale politik - at afbrænding af biomasse i energiforsyningen skal udfases snarest muligt, og erstattes med med andre og reelt CO2-neutrale løsninger, såsom sol, vind og geotermi.

Læs brevet til borgmesteren og se, hvordan DN Aarhus i øvrigt arbejder for klima og bæredygtighed

Flere nyheder