Nyhed

DN Aarhus bidrager til bevarelsen af 100-årige egetræer

Med en skarp indsigelse protesterede DN Aarhus imod ønsket om at fælde nogle gamle, bevaringsværdige træer i et beboelseskvarter i Risskov. Siden afviste Aarhus Kommune og rådmanden ønsket om fældning.
Træer markeret med kæder er udpeget som bevaringsværdige A-træer. De faldne kæmper i baggrunden havde kun gjort sig fortjent til et B ...
Foto: Sebastian Jonshøj

Af Sebastian Jonshøj

Kort før Jul modtog DN Aarhus orientering om, at en bygherre havde ansøgt Aarhus Kommune om dispensation til at fælde fire bevaringsværdige træer i området omkring det tidligere Psykiatrisk Hospital i Risskov. Efter en besigtigelse på lokaliteten, og et grundigt kig på bestemmelserne i lokalplanen, for vi til tasterne og formulerede en skarp kritik af ansøgningen, som vi stilede til den kommunale sagsbehandler. Heri påpegede vi en række konkrete, indlysende grunde til ikke at meddele dispensation, samt understregede det principielt problematiske i at afvige fra de grønne hensigter som er skitseret i lokalplan 1031. 

 

Aarhus Stiftstidende valgte efterfølgende at køre en historie om sagen, hvori passager fra DN's skrivelse blev refereret. Kort efter gik rådmanden for Teknik og Miljø højst usædvanligt ind i sagen, og erklærede på kommunens vegne, at man ikke var til sinds at imødekomme ansøgningen, og dagen efter forelå det skriftlige afslag fra forvaltningen. Træerne var reddet og bygherre må tilbage til tegnebrættet og vurdere alternativerne.

Læs DN Aarhus' indsigelse, samt Lokalplan 1031

Sagen er værd at glæde sig over af flere årsager. Dels lykkedes det at sikre nogle flotte, naturmæssigt værdifulde træers fortsatte liv og død, og dels aftvang sagen et vigtigt politisk signal om, at man tager grønne formuleringer alvorligt, også når det måske er knap så belejligt. Men nok så afgørende, fik vi afprøvet det "borgerberedskab", der gør DN i stand til at handle hurtigt og effektivt, når de grønne værdier trues. Uden henvendelser fra jer derude, kan vi umuligt nå at reagere, hver gang naturens stemme skal mobiliseres. Så, hold øjne og ører åbne og lad høre fra jer ...

Flere nyheder