Nyhed

DN Aarhus opdaterer sin ambitiøse Klimaplan for Aarhus

Efter bare halvandet år, er det allerede tid til at justere på mål og midler i DN's anbefalinger til, hvordan Aarhus kommune skal nå i mål med Den Grønne Omstilling. Tiden flyver mens klimabelastningen stiger, og vi er fortsat milevidt fra målet om CO2-neutralitet.
Thorup Holme Vindmøllepark

Foto: Sebastian Jonshøj

D. 11. oktober afleverede DN sin nye klimaplan til formand for Bæredygtighedsudvalget ved Aarhus Kommune, Anders Winnerskjold. Planen er mere ambitiøs og konkret end Aarhus Kommunes egen klimaplan og peger på en lang række yderligere handlinger, som er nødvendige, og som er relevante allerede i forbindelse med det forestående kommunalvalg: Det udslip, der kommer fra vores fællesskab er langt det væsentligste i vores liv. Derfor er dette kommunale valg det vigtigste i mands minde. Mange af forslagene er i ”implementeringssporet”, som Klimarådet kalder de tiltag, hvor vi kender løsningen, men blot skal få det gjort. Andre ligger i ”udviklingssporet”, hvor teknologierne endnu ikke er modne til brug i stor skala. Denne modning kan Aarhus kommune bidrage til sammen med iværksættere og forskerverdenen.

Planen forholder sig til vedvarende energi og anbefaler selvforsyning af lokal produceret strøm fra solceller og vindmøller, med forslag til antal og placering. Der er ingen grund til tøven – al teknologi er kendt, så det kræver kun politisk mod at finde de rette placeringer, under behørigt hensyn til natur og landskaber. Aarhus har et fantastisk veludbygget fjernvarmenet. Det bør kombineres med solvarme, energilagring og geotermi. Noget er kendt stof, andet kræver stadig en forsknings- og forsøgsindsats. Det biobrændsel, der anvendes til det meste fjernvarme i dag, skal udfases, og derfor må vi nødvendigvis arbejde målrettet på at udvikle og fremme alternativer. Biogas, Electrofuels (PtX), Pyrolyse, Energilagre: Det er ikke kun floskler, men reelle kandidater til en CO2-neutral kommune.

Transportsektoren udgør næsten 50% af kommunens CO2 udslip: det er derfor en helt afgørende spiller i reduktionsmålsætningerne for klimaneutralitet i 2030. DN foreslår veje til reduktion af fossil transport, til styrkelse af den kollektive transport samt til meget bedre forhold for cykler og gående. Vi har rigeligt med asfalt i kommunen.

Opførelse, drift og vedligeholdelse af bygninger og anlæg er en kæmpe bidragyder til CO2-emission. Det gælder for konstruktion af byggematerialer, arbejdet på byggepladsen, opvarmning og vedligeholdelse, samt nedbrydning. Der er nye normer på vej, hvor der gennem lovgivning påtvinges en vurdering af en bygnings klimaaftryk, før det overhovedet opføres – og et maksimum for dette aftryks størrelse. Det vil kræve nye typer af byggemateriale og genbrug af byggemateriale – et paradigmeskifte, der kræver en massiv omskoling af alle aktører. Her kan kommunen være en katalysator, dels ved at sørge for et udbud af uddannelser, dels ved at bringe de gode eksempler frem i offentligheden

Aarhus kommune er ikke en landbrugskommune, men landbruget fylder alligevel en del, ikke mindst på CO2-udledningen. En omlægning væk fra dyreproduktion mod plantebaseret kost vil være et stort skridt fremad. DN anbefaler også konvertering af strategisk placerede landbrugsarealer til natur, suppleret med en målrettet skovrejsning indenfor og udenfor kommunegrænsen for at kunne opsuge den CO2, som vi allerede nu kan se det ikke lykkes at eliminere inden 2030.

Ovenstående er blot et udpluk af de mange tiltag, som DN foreslår i klimaplanen til inspiration for embedsmændene og politikerne i Aarhus Kommune. 

Få det fulde overblik over DN's opdaterede anbefalinger og læs mere om DN Aarhus' klimaarbejde

For spørgsmål, kontakt: Anders J. Jensen, tlf. 2429 5206 eller Jørn Enggaard, tlf. 4047 0447

Flere nyheder