Arrangement

Efter et veloverstået Årsmøde foreligger endnu en dugfrisk Årsberetning fra DN Aarhus

Selvom du ikke deltog i mødet, kan du selvfølgelig stadig blive klogere på vores indsats og resultater i det forgangne år
 Vanen tro var årsmødet med omkring 100 fremmødte lidt af et tilløbsstykke. Vi havde inviteret naturforvalter, -forvilder og -formidler Martin Sandager, der i et håndholdt og meget underholdende oplæg fortalte om sine øjenåbnende erfaringer med dyr og planter i sin lysåbne Kragelund Mose. Bagefter berettede formand Sebastian Jonshøj om DN Aarhus' arbejde i det forgangne år, og de fremmødte fik lejlighed til at stille spørgsmål til lokalafdelingens virke. 

Afslutningsvis var der valg til en tredjedel af bestyrelsen, og følgende tre opnåede genvalg for en 3-årig periode: Søren Højager, Anne Lund og Ellen Esmann. Idet Poul-Henrik Knuhtsen valgte ikke at genopstille, udløste det en ledig bestyrelsespost, som efterfølgende blev besat af suppleant Nina Matthesen. Som suppleant var der genvalg af Ole Bøgh Vinther, og så kunne Poul-Henrik øjensynligt ikke slippe os helt, men lod sig i stedet vælge som suppleant. 

Skønt han således i praksis stadig er en aktiv del af DN Aarhus, skal der alligevel lyde en stor og inderlig tak til Poul-Henrik for hans mangeårige virke i bestyrelsen. Heldigvis kan vi stadig trække på hans store erfaring - ikke mindst indenfor hans spidskompetence på fredningsområdet - samt have fornøjelsen og udbyttet af hans kompetente bemærkninger og indspark til beslutningsprocessen.

Ved den efterfølgende konstituering forblev formandskabet uændret, med Sebastian Jonshøj som formand for afdelingen og Ellen Esmann som næstformand.

Du finder den skriftlige Årsberetning her  og kan se den fulde bestyrelse på vores hjemmeside. 

Flere nyheder