Høringssvar

Havneudvidelse stadig på gyngende grund

Endnu en høring og endnu et høringssvar fra DN Aarhus, mens vi træder vande og venter på afgørelsen fra klagenævnet
Aarhus Havn
Foto: Sebastian Jonshøj
Man skal have været mere end almindeligt uopmærksom for ikke at bemærke den debat, som den planlagte havneudvidelse har afstedkommet i de seneste par år. Fra de mere end 1500 overvejende kritiske høringsvar til det oprindelige projektforslag, til de talløse debatindlæg og borgermøder, som bidrog til en modificeret plan for projektet med en række målrettede tilpasninger. Og endelig en politisk vedtagelse sidste sommer af den lokalplan, som skal danne planmæssigt grundlag for udvidelsen og som afstedkom formelle klager fra DN og en række andre aktører.
 
Mens vi alle venter i spænding på afgørelsen fra Planklagenævnet, forsætter Aarhus Havn fortrøstningsfuldt deres bestræbelser på at realisere planerne, ved at søge de nødvendige tilladelser fra relevante myndigheder. Således har den reviderede miljøkonsekvensrapport netop været i offentlig høring, inden Trafikstyrelsen som ansvarlig myndighed skal forholde sig til en eventuel tilladelse til at gennemføre havneudvidelsen. 

I DN Aarhus har vi naturligvis afgivet høringsbemærkninger, hvori vi kortfattet henviser til vores tidligere høringssvar og påpeger, at vi fortsat finder konsekvenserne for natur og miljø utilstrækkeligt belyst.

 Se høringsmaterialet på Trafikstyrelsens hjemmeside og læs DN Aarhus' høringssvar her

Flere nyheder