Høringssvar

Høringssvar til udvidelse af E45 mellem Aarhus S og Aarhus N

DN Aarhus har netop afgivet bemærkninger til den indledende idefase i VVM-undersøgelsen for udvidelse af motorvejen rundt om Aarhus.
Bl.a. ved Geding-Kasted Mose peger DN på behovet for en faunapassage, så de vilde dyr (dog ikke hestene) kan passere en udvidet E45.
Foto: Sebastian Jonshøj

Af Søren Højager, bestyrelsesmedlem i DN Aarhus.

For at komme den stigende trængsel på Den Østjyske Motorvej til livs, ønsker man at udvide E45 fra fire til seks spor. Før projektet kan gennemføres skal der imidlertid udarbejdes en såkaldt VVM-undersøgelse (Vurdering af Virkninger for Miljøet), som skal belyse konsekvenserne for natur og miljø. Som et led i VVM'en indgår flere offentlighedsfaser, hvor alle har mulighed for at give deres mening til kende og påpege fordele eller ulemper ved projektet. Denne første høringsfase benytter DN Aarhus således til helt overordnet at tilkendegive en skepsis overfor den lagsigtede effekt af en motorvejsudvidelse, som vi mener snarere vil bidrage til øget privatbilisme og godstransport med lastbiler. Derpå fremhæver vi motorvejens barriere-effekt, som vi frygter vil øges og gøre det endnu vanskeligere for mange dyr at sprede sig i det østjyske landskab. Endelig peger vi på en række konkrete tiltag, hvormed man efter vores vurdering vil kunne reducere omfanget af de negative effekter på naturen.

Læs hele høringssvaret.

Flere nyheder