Nyhed

Ildsjæle slog et hedeslag for de vilde blomster

Hedelyng og blomstrende urter fik en hjælpende hånd, da DN og Aarhus Kommune inviterede til håndlugning på Skæring Hede, på De Vilde Blomsters dag. Det var en vellykket indsats og forhåbentlig begyndelsen på en årligt tilbagevendende tradition.
Der blev luget flittigt

Foto: Sebastian Jonshøj

Ved Skæring Strand og Mindelunden, ligger kommunens eneste rigtige hedeareal. Det er hverken stort eller synderligt prangende i en national kontekst, men det ligger smukt ved vandet og rummer fine botaniske værdier, såsom lav skorsonér, tormentil, engelsk visse og liden klokke. Og så selvfølgelig hede- og klokkelyng, som blomstrer smukt i sensommeren.

Men som de fleste lysåbne naturtyper uden græssende dyr eller anden dynamisk påvirkning, er heden under stadig risiko for tilgroning. Det vælter op med gederams, mens små vedplanter skyder langs skovbrynet og hybenrosen trænger sig på fra vandsiden. Traditionel naturpleje foreskriver afbrænding eller afgræsning med f.eks. får, men arealets beskedne størrelse forhindrer det sidste og brandfaren for den nærved liggende bebyggelse, det første.

Forvaltningen af Skæring Hede er således en vedvarende udfordring, der fordrer alternative løsninger. Derfor mobiliserede DN og Kommunen i fællesskab, en søndag i midten af juni, lokalbefolkningen til en frivillig indsats under åben himmel, med løftet om en kold øl og tilfredsstillelsen ved at fremme biodiversiteten i nærområdet. Og der var stor opbakning og højt humør blandt de mange fremmødte, som kvitterede for initiativet med en forbløffende entusiasme, der lover godt for den fremtidige indsats på heden. DN og Aarhus Kommune skylder en stor tak til de fremmødte!

DN Aarhus har etableret en lille indsatsstyrke, som arbejder med praktisk naturpleje og bekæmpelse af invasive arter.

Er du interesseret i at give en hånd med og deltage i fremtidige naturplejeaktiviteter, så send os en mail på aarhus@dn.dkEfter veludført arbejde.

Foto: Sebastian Jonshøj
Flere nyheder