Nyhed

Moesgaard Vildskov - hva' nu?

Debatten om den fremtidige forvaltning af Marselisborgskovene blussede for alvor op omkring årsskiftet, og pågår stadig. DN Aarhus blander sig gerne og forsøger efter bedste evne at belyse de forskellige aspekter af projektet, som vi kender eller kan forestille os dem.
Tuemosen, Moesgaard Skov. Foto: Sebastian Jonshøj
Skal der være græssende køer og heste i Marselisborgskovene? Hvor skal de i givet fald være og, hvad vil det betyde for publikum og de mange rekreative aktiviteter der foregår i skoven i dag? Det er nogle af de spørgsmål, der i den seneste tid er blevet stillet stadigt hyppigere, på en baggrund af lige dele begejstring og bekymring. Det korte svar er imidlertid, at ingen endnu kender svaret, fordi kommunen fortsat mangler at fremlægge et konkret bud på, hvordan den politiske beslutning om Moesgaard Vildskov kan realiseres til størst mulig glæde og gavn for natur og mennesker.

Det har ført til en mere og mere indædt debat om fremtidens forvaltning af skoven som urørt, der i vinterens løb har givet visse politikere kolde fødder. Det kulminerede i januar med en overraskende og uskøn retræte fra to af forligspartierne, nemlig Venstre og De Konservative, som pludselig ønskede at trække beslutningen om Moesgaard Vildskov tilbage. Det gjorde det ikke bedre, at Venstre-rådmandens egen forvaltning - der er ansvarlig for realiseringen af projektet - således med ét stod uden opbakning fra deres egen politiske øverstbefalende, som tydeligt lod forstå, at projektet ikke var groet i hans baghave. Det var øjensynligt lykkedes at tale modstanden tilstrækkeligt op, skønt den i vidt omfang beror på ubegrundede påstande og spekulationer - og på manglende information. Rådmanden så pludselig hellere, at projektet flyttedes til en anden lokalitet, og nægtede tilsyneladende at anerkende argumentet om at biodiversiteten skal beskyttes der, hvor biodiversiteten allerede findes.

Det lykkedes heldigvis de øvrige forligspartier at få V og K tilbage "i folden" med beslutningen om, at bede forvaltningen om en opdateret status på projektet og dets sandsynlige implikationer for de mange forskellige interesse i Marselisborgskovene. Således lyder det nu fra forvaltningen i forhold til den videre proces: "Gennem de forskellige inddragelsesaktiviteter, der har været i projektet indtil nu, er det blevet tydeligt, at det ikke er muligt at imødekomme alle interessenters forventninger, og der er en stor bekymring for de konsekvenser, som projektets nuværende udformning kan få. Projektet blev i februar drøftet i forligskredsen og som følge heraf, har forligspartierne bedt om en status på processen. Den arbejder Teknik og Miljø på at levere, og på baggrund heraf vil forligspartierne tage en fornyet drøftelse af rammerne for projektet. Indtil der er truffet en politisk beslutning om disse rammer, kan vi desværre ikke sige mere om den videre proces og hvilke løsninger der arbejdes videre med."  

Vi kan altså blot spændt afvente et nyt udkast, og i mellemtiden forholde os til SF's seneste udspil, som fortsat vægter græsningen højt men søger et kompromis, der meget vel kan være et udtryk for det muliges kunst. Vi får se.

Flere nyheder