Nyhed

DN Aarhus deltager i forsøgsudplantning af ålegræs i Kaløvig

På initiativ af Danmarks Sportsfiskerforbund forsøger en række grønne aktører at gøre en konkret forskel for havnaturen i bl.a. Aarhus Bugt. Det indebærer frisk luft og salte skumsprøjt, og kræver talrige søm - og en vilje - af stål.
Udplantning af ålegræs
Foto: Morten Rasmussen

På en typisk dansk sommermorgen samledes omkring 30 frivillige ved Kaløvig, ud for Studstrup, i et noget usædvanligt ærinde. De skulle, som led i Projekt Kysthjælper, udplante ca. 1300 små stiklinger af ålegræs på den lave havbund, i et forsøg på at genskabe de bølgende ålegræsbede, der oprindeligt har udgjort en vigtig biotop i de marine økosystemer langs vore kyster. Helt konkret var formålet at gennemgå og teste de forskellige processer, der indgår i en udplantning af ålegræs; først høsten af friske ålegræsskud, derpå montering af skuddene på søm, og til sidst udplantning af de klargjorte skud på havbunden.

I somrene 1931-33 indtraf en gigantisk økologisk katastrofe, da 90 procent af ålegræsbestandene døde på grund af sygdom langs Danmarks, Europas og USA’s kyster til Atlanterhavet. Før sygdomsudbruddet dækkede ålegræs ca. 7.000 km2 i brede bælter langs Danmarks kyster, hvilket svarer til 1/6 af hele landarealet. Efter udbruddet var der blot 600 km2 tilbage, og ålegræssets udbredelse er aldrig siden nået op på fordums størrelse. I dag hæmmes udbredelsen af alt for mange næringsstoffer i vore farvande, som skaber uklart vand og reducerer lysindfaldet, selv på relativt lave vanddybder. Her danner ålegræs sædvanligvis såkaldte ålegræsbede, der fungerer som vigtige opvækstområder for fiskeyngel og er hjemsted for et rigt dyreliv med bl.a. krabber, snegle, muslinger.

Senest er man blevet opmærksom på, at ålegræsbede er et fantastisk effektivt våben i kampen imod den globale opvarmning, idet de optager og binder enorme mængder CO2 fra atmosfæren. Derfor peger man netop på ålegræs som én blandt flere såkaldt naturbaserede løsninger, hvormed både klimakrisen og biodiversitetskrisen helt oplagt kan adresseres.

Forsamlingen af frivillige kysthjælpere bestod foruden folk fra DN og lokalt bosatte i Studstrup, også af medlemmer fra dykkerklubberne Biodyk, Nautika, Havodderen og Juggernaut. Dagens tovholder for udplantningen ved Studstrup og aktiv frivillig i DN Aarhus, Willi Nors, var efterfølgende godt tilfreds og gav de øvrige frivillige deltagere rosende ord med på vejen:

 – Det var så opløftende at mærke det store engagement fra alle. Mange følte virkelig, at de var med i noget, der gav mening for havet og naturen her, siger han.

De vigtige erfaringer fra prøveudplantningen tager projektet med til forberedelserne af en udplantning af ålegræs i større skala i sommeren 2023. Er du blevet nysgerrig og kunne du måske tænke dig at deltage næste gang, så kan du tilmelde dig projektets nyhedsbrev, eller kontakte DN Aarhus for yderligere info.

 Projekt Kysthjælper løber i perioden 2021-2025 og ledes af Danmarks Sportsfiskerforbund på en bevilling fra VELUX FONDEN. Danmarks Naturfredningsforening er samarbejdspartner og indgår sammen med en række andre aktører i to følgegrupper, som er med til at kvalificere indsatserne, som foregår fire steder i Danmark. Læs meget mere om Projekt KysthjælperMontering af ålegræs på søm
Foto: Thomas Nykrog
Stiklingen fæstnes til sømmet
Foto: Thomas Nykrog
Dykkerne klar til udplantning
Foto: Thomas Nykrog
Flere nyheder