Botanisk Have: Fredet i november 2015, og kendelsen stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet i maj 2018. Sagen er således afsluttet. 
Læs mere.

Moesgaard Allé: Ifm. opførelsen af MoMu-Moesgaard Museum, og som følge af udbredt forfald, har den fredede allé i en årrække været genstand for forskellige ønsker om fældning, genplantning, flytning mm.
Efter udfaldet af en VVM-redegørelse- og høringsproces har Byrådet i 2018 besluttet at forfølge en løsning, der indebærer fældning af den eksisterende allé, og etablering af en ny. Det vil imidlertid kræve, at der rejses en ny fredningssag til ophævelse af den eksisterende fredning. Det forventer DN overfor Fredningsnævnet at modsætte sig, og vi afventer nu (januar 2020) kommunens udspil.
Læs mere.

Harlev-fredningen: Fredet i januar 2016, og kendelsen stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet i december 2019. Sagen er således afsluttet.
Læs mere.

Stilling-Solbjerg Sø: På grund af massiv lokal modstand, og på opfordring fra Fredningsnævnet, valgte Danmarks Naturfredningsforening i maj 2017 at trække et fredningsforslag tilbage. Se det droppede fredningsforslag.
Læs mere.