Botanisk Have: Fredet i november 2015, og kendelsen stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet i november 2017. Sagen er således afsluttet. 
Læs mere.

Moesgaard Allé: Ifm. opførelsen af MoMu-Moesgaard Museum, og som følge af udbredt forfald, har den fredede allé i en årrække været genstand for forskellige ønsker om fældning, genplantning, flytning mm.
Sagen afventer udfaldet af en VVM-redegørelse- og høringsproces.
Læs mere.

Harlev-fredningen: Fredet i januar 2016, og kendelsen stadfæstet af Miljø- og Fødevareklagenævnet i oktober 2017. Sagen er således afsluttet.
Læs mere.

Stilling-Solbjerg Sø: På grund af massiv lokal modstand, og på opfordring fra Fredningsnævnet, valgte Danmarks Naturfredningsforening i maj 2017 at trække et fredningsforslag tilbage. Se det droppede fredningsforslag.
Læs mere.