Arrangement

Civilsamfundet inviterer Aarhus' borgere og politikere til konference om Havneudvidelsen

Hvilken by og bugt ønsker vi, og hvordan bør havnen tilpasses de visioner? Det er blandt spørgsmålene ved et offentligt arrangement i Rådhushallen d. 17. januar. Mød op og hør - eller vær med til at formulere - svaret.
Illustration: Thomas Kruse

Forslaget om en havneudvidelse er Aarhus’ største beslutning i årtier, og den har store og irreversible konsekvenser for miljø, klima og økonomi, samt for byens herlighedsværdi og DNA. Danmarks Naturfredningsforening er blandt en lang række organisationer og borgergrupper, der mener, at grundlaget for beslutningen er for dårligt og ensidigt belyst. 

Derfor inviterer vi borgere og politikere til en viden- og visionskonference med det formål, at kaste lys på mange af de problematiske aspekter ved den planlagte havneudvidelse, og dermed sende en klar opfordring til byrådet om at udsætte beslutningen for at gøre plads til flere undersøgelser og en mere oprigtig og veltilrettelagt demokratisk dialog.

Projektets størrelse betyder, at Byrådet bør se på havnens ønske om vækst og mere containerplads, sidestillet med en lang række større samfundsmæssige værdier, som er på spil. Verden har ændret sig meget, siden planerne for havnen blev født. Det er nødvendigt at skærpe opmærksomheden på de alvorlige og dybt presserende globale og lokale klima-, miljø- og biodiversitetskriser og koble diskussionen af det lokale til disse større dagsordener. Borgernes kærlighed til byen og bugten knytter sig til områdets nuværende værdier, og dem skal vi styrke og udvikle. Det er dette fundament, vi skal bygge havnens udvikling på. Derfor bør hele projektets præmis vendes om: Hvordan udvikler vi havnen, så den styrker nedenstående temaer og vores fælles visioner?

Konferencen præsenterer fem temaer, der bliver belyst gennem faglige oplæg:

  1. KLIMA: Den negative påvirkning af klimaet er langt fra tilstrækkeligt belyst – Hvordan løses havnens pladsbehov mest klimavenligt? 
  2. HAVMILJØ: Fokus på projektets reelle skader på havnaturen – kan vi ændre projektet fra naturgæld til naturgevinst? 
  3. BYUDVIKLING: Den foreslåede havneudvidelse vil for altid reducere byens herlighedsværdi og attraktivitet. Hvordan udvikler vi ’byens havn’ i stedet for ’havnens by’? 
  4. ØKONOMI: De økonomiske analyser bag havneudvidelsen er mangelfulde. Kan kommunen f.eks. komme til at hæfte for milliardstore tab for havnen? 
  5. DEMOKRATI: Hvordan bliver dialogen og demokratiet genetableret, så politikerne har demokratisk legitimitet bag en beslutning om Aarhus havns fremtid?

Arrangørerne bakker op om en velfungerende Aarhus Havn, men ser projektet ud fra en bred vifte af perspektiver, og ønsker at lade fælles værdier og visioner for byen og bugten styre, hvordan havnens udvikling skal ske.

Se hele programmet og læs mere om DN Aarhus holdning til havneudvidelsen.

Flere nyheder