Nyhed

Fra alle os, til alle jer!

Julen står for døren, året går på hæld – og er der egentlig ikke bemærkelsesværdigt varmt
udenfor? Vi tager temperaturen på højtiden, og forsøger at se det lovende i en grønnere fremtid.

Af Sebastian Jonshøj, formand i DN Aarhus

Har I lagt mærke til, hvordan mediernes sædvanligt opskruede spændingshype om, hvorvidt det nu bliver en hvid Jul eller ej, nærmest er forstummet i år? Bevares, der er måske stadig en enkelt meteorolog eller to, der spagfærdigt forsøger at holde traditionen i hævd, men det lyder lidt som et ekko af fortiden, og synes ikke mere i stand til at samle befolkningen i fælles spænding om udfaldet af prognoserne. Det er, som om hvid Jul er synonymt med en uforanderlig Verden, hvor alting ligner sig selv, og netop i år er de fleste blevet klar over, at Verden i høj grad er i forandring, og ikke rigtig ligner noget vi har set før. I hvert fald ikke i de seneste mange hundredetusinde år. Hvorvidt den ringe udsigt til en hvid Jul reelt skyldes den globale opvarmning er nok ikke entydigt påvist, men at klimaforandringerne er årsag til befolkningens svigtende forventning om en hvid Jul synes helt oplagt. Ovenpå sommerens uendelige hedebølge og det efterår, der bare ikke vil blive til vinter, fornemmer de fleste langt om længe, at der er noget om snakken; at det ikke bare er varm luft, eller... ?!

Selvom meget således går fremad, og vi alle sammen med tiden lærer af fortidens fejltagelser og bliver klogere, så er det faktisk som om, der bliver stadigt mere at lave for en grøn organisation som Danmarks Naturfredningsforening. Og det er jo både godt og skidt. Godt, fordi det skaber meningsfuldt indhold i tilværelsen for en masse frivillige ildsjæle, der kæmper for en god sag, og skidt, fordi den gode sag sjældent vindes fra dag til dag, men i bedste fald ved det lange, seje træk – og i blandt aldrig.

I DN giver vi imidlertid ikke op, men kæmper ufortrødent videre. For den biologiske mangfoldighed, for det rene grundvand, for befolkningens adgang til naturen i det åbne land – og fordi det nytter. Og tænk lige over, at DN jo også er alle jer mange medlemmer, der bakker op om foreningens virke og skaber grundlaget for vores mange aktiviteter. I er en del af et stort, grønt fællesskab, som er med til at sætte dagsordenen for morgendagens natur-, miljø- og klimaforvaltning og udstikke kursen for et bæredygtigt Danmark.

Så, i mangel af en hvid, lad det da blive en

Glædelig, grøn Jul!

Flere nyheder