Arrangement

Mød op og støt op om DN's ret til at rejse fredningssager!

Søndag d. 20. januar kl. 10.00 inviterer DN Aarhus til fredningsevent ved Amfi-scenen i Botanisk Have. Kig forbi til taler og fællessang, og vær med til at vise flaget for DN og ikke mindst for den danske natur. I fællesskab protesterer vi imod Dansk Folkeparti's forslag om at fratage DN retten til selvstændigt, at kunne rejse fredningssager.
Foto: Sebastian Jonshøj

FREDNINGER I FARE

Dansk Folkeparti har rejst beslutningsforslag om at fratage DN det særlige, lovfæstede privilegium, at kunne rejse - dvs. foreslå - fredningssager, uden opbakning fra stat eller kommune.

Det er en ret, som foreningen blev givet af regeringen for mere end 80 år siden, med det noble sigte at give naturen en stemme, der ikke var tynget af partipolitiske eller økonomiske interesser. 

Selvom der lykkeligvis tegner sig et politisk flertal på Christiansborg imod DF's forslag, skal det stadig til politisk behandling og afstemning d. 24. januar, og i politik er intet som bekendt sikkert.

Derfor er der stærkt behov for at vise, at vi er mange, der ser forslaget som et angreb ikke så meget på Danmarks Naturfredningsforening, som på den danske natur og muligheden for i fremtiden, at beskytte den imod forarmelse og fortsat decimering. Ca. 7 ud af 10 fredningssager rejses i dag på initiativ af DN, og mange af dem i samarbejde med myndighederne. Men visse ville aldrig blive rejst, hvis ikke DN alene havde muligheden for at foreslå områder fredet, også når kommune eller stat vægrer eller ligefrem modsætter sig. F.eks. var Aarhus Kommune som bekendt stærkt imod en fredning af Botanisk Have, fordi en sådan ville indskrænke kommunens muligheder for frit at disponere over parkens areal. Heldigvis loddede det uafhængige fredningsnævn folkestemningen og besluttede i 2017 at frede Botanisk Have. Derfor kan alle aarhusianere dag - og i fremtiden - glæde sig over et uindskrænket, grønt åndehul, midt i den pulserende storby.

FREDNINGER I FARE
Dato: Søndag d. 20. januar 2019
Tid: Kl. 10.00
Sted: Amfi-scenen i Botanisk Have, Aarhus

Mere info: Fredninger i fare

Nyheder om fredninger:
Dansk Folkeparti vil svække naturbeskyttelsen
Danskerne: Vigtigt at Danmarks Naturfredningsforening kan foreslå fredninger

Sig nej til at svække den danske natur, skriv under her: Fredninger i fare

Støt op og del vores event på facebook!

Klæd jer derfor varmt på, tag familie og venner med på en formiddagstur i den skønne park, og vær med til at vise en fælles modstand mod politiske anslag og naturforringelser. Vi byder på taler og deler sange ud, og håber på jeres opbakning.

Vi ses!

Flere nyheder