Arrangement

Temadag: Behøver biodiversiteten kunstigt åndedræt?

Lørdag d. 16. marts 2019 afholder Danmarks Naturfredningsforening Aarhus i samarbejde med de øvrige de grønne foreninger i Østjylland traditionen tro en fælles temadag, i år med titlen: Behøver biodiversiteten kunstigt åndedræt? 

Mød op til en spændende dag med i alt 9 foredrag om biodiversitet.
Vild ørredyngel fra gydning af vildfisk i et godt ørredvandløb. Foto: Jan Nielsen

 

PROGRAM

Kl.: 13.00-13.10: Velkomst 
Kl.: 13.10-13.40: Rasmus Ejrnæs: Hvad er biodiversitet?
Kl.: 13.40-14.05: Thor Hjarsen: Dansk naturbeskyttelse – ”røven af 4. division”
Kl.: 14.05-14.30: Trine Johnsen: Genopretning af artsdiversitet i vandløb 
Kl.: 14.30-14.50: PAUSE Kaffe/te og kage 
Kl.: 14.50-15.15: Peter Wind: Floraforbedring eller floraforfalskning
Kl.: 15.15-15.40: Jan Kjærgaard: Padder og krybdyr – truede dyr, skal vi udsætte eller lade dem klare sig selv?
Kl.: 15.40-16.05: Jan Nielsen: Kan udsætning af fisk understøtte Danmarks biodiversitet? 
Kl.: 16.05-16.25: PAUSE 
Kl.: 16.25-16.50: Egon Østergaard Skal vi (gen)udsætte fuglearter?
Kl.: 16.50-17.15: Niels Kanstrup: Er vildtpleje til gavn for Danmarks biodiversitet?
Kl.: 17.15-17.40: Morten D.D.: Er flytning en god idé?

ca. Kl. 18.00:      Buffet for de tilmeldte samt alle de foredragsholdere, der har tilmeldt sig.

Deltagelse i foredragene er gratis, men kræver tilmelding:


Tilmeldingsfrist: Fredag d. 15. marts kl. 12.00.
Sørg for at komme gennem alle 4 punkter i tilmeldingen, så får du en bekræftelse på den via e-mail!

Bemærk: Der er et begrænset antal pladser, der vil blive fordelt efter først til mølle princippet. Vent derfor ikke for længe med at tilmelde dig!

Som sædvanligt er der mulighed for at tilmelde sig til en efterfølgende fælles spisning med buffet (mod betaling – se nedenfor)

 

TILMELDING TIL BUFFET

Tilmelding til buffet skal ske senest torsdag d. 07.03.19 til Eva Kullberg (mail@evakullberg.dk).


Pris: 180 kr (excl. drikkevarer der kan købes på stedet)
Beløbet indbetales (inden mødet) på konto: reg.nr.: 1551, kontonr.: 5261031. Husk at angive navn.

 

 

Dato: Lørdag d. 16. marts 2019
Tid:
Kl. 13.00

Sted: Matematisk Institut, auditorium D1, bygning 1531, Aarhus Universitet, Ny Munkegade 116, 8000 Aarhus C. 

Klik HER for kørselsvejledning og HER og HER for oversigter med P-Pladser i området. Medarbejder parkeringer kan som regel benyttes frit for alle i week-enderne, men tjek skiltningen på pladserne grundigt!


KLIK her for program i udskriftsvenligt PDF format.

KLIK her for Abstracts til foredragene til udskrift i PDF format – udskriv to-sidet som hæfte, så kan den foldes til A5 folder!


Arrangører:

Naturhistorisk Museum
Dansk Ornitologisk Forening, Lokalafdelingen for Østjylland (DOF)
Dansk Botanisk Forening, Jyllandskredsen (DBF)
Jydsk Naturhistorisk Forening (JNF)
Østjysk Biologisk Forening (ØBF)
Foreningen til Svampekundskabens Fremme
Danmarks Naturfredningsforening, Aarhus-afdelingen (DN)
Science Museerne, Aarhus Universitet

Flere nyheder